Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

100 tys. złotych dla Dąbrówki

Do 24 sierpnia 2020 roku każdy pełnoletni mieszkaniec wsi Dąbrówka może zgłosić projekt (wzór wniosku) celem wykorzystania kwoty 100 tys. zł. Te środki zostały przekazane Sołectwu Dąbrówka w ramach rekordowej frekwencji w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Zgłoszony projekt musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Zasady są bardzo zbliżone do tego co znamy z Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do końca sierpnia pracownicy UG Dopiewo zweryfikują nadesłane projekty, w efekcie czego powstanie lista projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie potrwa 7 dni, a wyniki mają być podane 22 września br.

Szczegółowe informacje:

Uprawnieni

Wczoraj spojrzałem na szybko do regulaminu i wynika z niego, że uprawnieni do głosowania to mieszkańcy sołectwa będący wpisani do rejestru wyborców:

Głosować może każdy mieszkaniec sołectwa Dąbrówka, który zameldowany jest (na stałe i czasowo w sołectwie Dąbrówka) oraz widniejące w spisie wyborców w sołectwie Dąbrówka na dzień 12.07.2020.

Czyli w odróżnieniu od DBO, nie mogą głosować osoby poniżej 18 roku życia.

Wybór spośród 3 projektów

Łącznie zgłoszono 7 propozycji, z czego 4 zostały odrzucone. Czyli głosować będzie można na jeden z trzech projektów.

Więcej informacji tam gdzie zawsze czyli Dopiewo.pl.

Do 18 września

Głosowanie online i papierowe trwa do 18.09.2020 24:00.