Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Studium wykonalności na dodatkowe tory, prędkość do 200 km/h, a może nowa dłuższa rampa?

Od marca br. wiemy, że PKP PLK znalazła firmę, której zostało powierzone zadanie przygotowania dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii 3 (E20) między Poznaniem a granicą polsko-niemiecką w Kunowicach. Jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce ma zostać kompleksowo zmodernizowana i dostosowana do wymagań europejskich. Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań usprawniających zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski.

Ogólnie można o tym poczytać w portalach kolejowych (np. tutaj), ale w skrócie rozważane są następujące pomysły:

  • dobudowa drugiej pary torów kolejowych na odcinku Poznań Górczyn - Zbąszynek,
  • umożliwienie poruszania się pociągów z prędkością do 200 km/h,
  • dostosowanie stacji do obsługi składów towarowych do 750 m.

To na razie tylko hipotetyczny scenariusz. Czy powstaną projekty a dalej czy rzeczywiście coś będzie się w tym temacie działo, to zapewne kwestia kilku, kilkunastu lat. Ale już na tym etapie wiadomo, że wyłoniona przez PKP PLK firma BBF zwraca się do samorządów zlokalizowanych w ciągu realizowanej inwestycji z pytaniami aby odnieść się do zamierzeń inwestora.

Okiem laika wygląda, że dla Gminy Dopiewo oznacza to wywrócenie wielu kluczowych spraw do góry nogami. Chodzi nie tylko o zamknięcie przejazdów, konieczność budowy wiaduktów oraz dróg dojazdowych do nich, ale być może budowę nowej ogromnej rampy w Palędziu, czy potencjalną blokadę dalszej budowy drogi wzdłuż torów.

To także wielki znak zapytania w sprawie tunelu pod torami w Palędziu czy nawet częściowe zburzenie fragmentu park&ride w Dopiewie. Plus cała seria innych jeszcze nie przewidzianych perturbacji komunikacyjnych, wszak mowa o 4 torach, wszelkiego rodzaju pociągach - w tym tych mknących 200km/h.

O sprawie wspominał jak na razie Wójt Adrian Napierała w trakcie sesji absolutoryjnej w poniedziałek 15 czerwca br., nagranie online jest na stronach UG Dopiewo. Dziś zwróciłem się do UG z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej do Wójta czy takie pismo BBF wpłynęło do UG i jeśli tak, to jaka jest jego treść.

Nie widziałem ani nie słyszałem aby sprawą zainteresowali się radni. Kilku radnych fejsbukowych kiedyś nieco aktywnych teraz jakby na wakacjach, ale byłoby miło gdyby mimo totalnego spowolnienia pandemicznego zajęli się chociaż tą jedną istotną sprawą. Na coś te diety pobierają.

Rzecznik PKP PLK S.A.

- Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za ok. 3,75 mln zł przygotowują studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej na odcinku Poznań – Kunowice (granica państwa). Dokument pozwoli określić optymalny wariant prac. Będzie gotowy w III kwartale 2021r. Szczegółowy zakres planowanej inwestycji wskaże projekt, który zostanie opracowany po zakończeniu prac nad studium. Modernizacja trasy będzie uzależniona m.in. od możliwości uzyskania finansowania inwestycji. W ramach studium wstępnie analizowana jest m.in. budowa dodatkowych torów na szlaku Poznań – Opalenica, co umożliwiłoby zwiększenie liczby pociągów na szlaku. Rozważane jest dostosowanie linii do prędkości 160 km/h między Szczańcem a Kunowicami oraz do 200 km/h na odcinku Poznań – Szczaniec. Analizy obejmują również modernizację przejazdów kolejowo-drogowych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przy wariancie podniesienia prędkości do 200 km/h zakładana jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań (tuneli lub wiaduktów), które poprawią system komunikacji – kierowcy płynnie będą mogli pokonać tory, bez konieczności zatrzymywania się przed rogatkami – poinformował nas Radosław Śledziński z Zespołu Prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

źródło: link

I TY w to wierzysz?????

Pinokio Morawiecki zaplanował też milion samochodów elektrycznych ????i gdzie są
buhaha uśmiałem się jak to czytałem to powstanie jak milion samochodów i mieszkanie plus i wiele innych Pisowskich bredni , a ciemny lud to kupi:)))

Wiara czyni cuda :)

Morawiecki zaplanował też milion samochodów elektrycznych ????i gdzie są

Ja zasadniczo jestem człowiekiem małej wiary :)))) Ale samochód elektryczny zamierzam wkrótce nabyć :))

Pismo BBF kierowane do Gminy Dopiewo 27 maja 2020 r.

Jak pisałem na początku, złożyłem do Gminy wniosek o dostęp do informacji publicznej. Otrzymałem odpowiedź i poniżej fragment tego, czego oczekuje od gminy firma opracowująca dokumentację przedprojektową na zlecenie PKP PLK S.A.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji przedprojektowej dla Projektu: Prace na linii kolejowej nr 3 (E20) na odcinku Poznań Główny - Kunowice (granica państwa), opracowanie SW, na podstawie umowy nr 90/107/0020/20/Z/1 zawartej w dniu 14 maja 2020 r. z PKP PLK S.A. (fragment umowy w załączeniu), zwracamy się z uprzejmą prośbą o ewentualny opis oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej na odcinku Poznań Górczyn - Kunowice.

W ramach prowadzonych prac studialnych rozważane będą warianty obejmujące:

  • Dobudowę drugiej pary torów szlakowych na odcinku Poznań Górczyn - Opalenica ,
  • Uzyskanie prędkości do 200 km/h na odcinku Poznań Górczyn - Szczaniec
  • Budowa łącznicy Zbąszyń- Szczaniec (obwodnica Zbąszynka) ,
  • Modernizację stacji Zbąszyń, Zbąszynek i Świebodzin
  • Poprawę funkcjonalności pozostałych stacji, w tym dostosowanie do obsługi pociągów towarowych o długości 750 m

W związku z prowadzonymi analizami prosimy o określenie oczekiwań w zakresie istniejących punktów obsługi podróżnych oraz ewentualnie wskazanie potencjalnych nowych lokalizacji tych punktów. Prosimy także o ewentualne oczekiwania w zakresie skrzyżowań linii kolejowej z drogami w poziomie szyn (przejazdy kolejowe) oraz uwagi w zakresie innych elementów infrastruktury kolejowej.

Prosimy także o sugestie i wskazówki dotyczące organizacji przewozów kolejowych o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym oraz ich integrację ze środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Dodatkowo prosimy o wskazanie inwestycji transportowych, mających bezpośredni związek przewozami realizowanymi na odcinku przebiegającym przez obszar gminy (np. parkingi P&R, centra przesiadkowe itp., planowane zagospodarowanie terenu w pobliżu linii kolejowej).

Skan pisma umieściłem tutaj.

Tunel czy wiadukt

Czy ktoś się orientuje czy w związku z modernizacją przewiduje się tunel chociaż dla aut osobowych na ulicy Poznańskiej/Pocztowej w Palędziu przy rampie?
Czy ktoś wie jakie są plany z tym przejazdem?

tak

TAK TAK TAK.....Jarek obiecał super tunel przekopią , a na górze Pinokio obiecał polskie Super LuxTorpedy , które będą jeździły , tak jak milion polskich elektrycznych samochodów:))

Etapy realizacji studium wykonalności

Tak wyglądają umowne terminy, które zawarto w umowie pomiędzy PKP PLK a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu.

Etap I - Metodyka realizacji zamówienia
12.06.2020

Etap II - Prognozy społeczno-gospodarcze i analizy rynku usług transportowych
02.07.2020

Etap III - Analiza stanu istniejącego infrastruktury kolejowej i taboru
21.08.2020

Etap IV - Analizy marketingowe i ruchowe wariantów inwestycyjnych oraz Podsumowanie Fazy I
21.09.2020

Etap V - Analizy techniczne wszystkich wariantów inwestycyjnych projektu, wraz z oszacowaniem kosztów
30.11.2020

Etap VI - Analiza środowiskowa
30.11.2020

Etap VII - Analiza kosztów i korzyści oraz Podsumowanie Fazy II
01.03.2021

Podjęcie decyzji przez Zamawiającego o dalszej realizacji albo zaniechaniu projektu
21.05.2021

Etap VIII - Opracowanie dokumentacji do następnych etapów realizacji projektu
30.06.2021

Etap IX - Opracowanie OPZ/PFU
20.07.2021

Termin zakończenia umowy
20.07.2021

PS. Gdyby ktoś miał za dużo czasu, może się zapoznać z "przedstawieniem" jednego z radnych pod koniec XXI sesji RG, który zamiast merytorycznie współpracować z radą i urzędem w poruszonym w tym wątku temacie, preferuje w trakcie sesji bawić się w tropiciela spisków i tworzyć problem z niczego... Do pełni przestawienia zabrakło jeszcze płaczu końcowego ?‍♂️

Pismo Wójta do BBF

Wbrew fejkniusom głoszonym przez radnego Kołodziejczyka (cyt. "Okazało się, że [pismo] skierowano, tyle że przeleżało w szufladzie. 40 dni.") odpowiedź Wójta trafiła do BBF 19 czerwca br.

Czyli bzdurne informacje nie tylko w TVP Info ?

Kolejne "odkrycie" społeczników z Dąbrówki ;)

Jak nie na wodę(a raczej jej brak),to można i temat billboardu poruszyć ale teraz kolej na kolej...tylko mieszkańców osiedla "przewróconych bloków" nie interesuje tak naprawdę rozwój infrastruktury,tylko widmo zwiększonego ruchu kolejowego(zarówno pasażerskiego jak i towarowego),który po planowanej modernizacji nastąpi.Jednak "inteligenci" zapomnieli o jednym,mianowicie Linia Kolejowa nr 3 jest druga co do długości w Polsce(stanowi fragment międzynarodowej linii kolejowej) a jej początki sięgają XIX wieku i z małymi wyjątkami(Dwudziestolecie międzywojenne i okres II WŚ) jej przebieg specjalnie nie uległ zmianie,dlatego wybierając sobie swoje "miejsce na Ziemi" warto zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie.Ludzie zastanówcie się nad sobą,kupuje jeden z drugim szeregowiec przy S11 i hałas samochodów przeszkadza,następni kupują klatki z szopami krytymi blachą trapezową przy linii kolejowej Moskwa-Berlin i pociągi oraz rampa przeszkadza...proponuję na wjeździe do Dąbrówki umieścić witacz przedstawiajacy obraz Quentina Massysa "Alegoria głupoty".