Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

5G

Czy gm Dopiewo zamierza podjąć uchwałę, wyartykulowac stanowisko w sprawie 5G ? Wiele gmin w kraju protestuje i nie chce 5G na swoim terenie. Ja osobiście też jestem przeciw większej emisji promieniowania i anten ba każdym rogu, poniżej jedno z setek negatywnych stanowisk gmin z terenu kraju: Gmina Kluczbork wyraża stanowisko przeciwne zmianie dopuszczających poziomów PEM w Polsce z zakresu radiowego z obecnym 7 V/m do 61 V/m w projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczających poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.”

Gdyby więcej było takich

Gdyby więcej było takich jeleni jak Ty to do teraz by zadzwonić trzeba by zapierdzielac do domu na stacjonarny. Jeśli nie chcesz wyprowadź się do puszczy bez zasięgu. I