Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Ul. Kwiatowa Skórzewo wymuszanie pierwszeństwa przejazdu

W związku z nagminnym wymuszaniem pierwszeństwa przejazdu na ul. Kwiatowej informuję , że drogi szutrowe- nie utwardzone (beż kostki, asfaltu , płyt itp.) są podporządkowane w stosunku do ul. Kwiatowej która jest drogą utwardzoną (wybrukowaną). Nagminne wymuszanie doprowadzi do wypadku.
Znak informujący o zmianie organizacji ruchu na osiedlu stojący przy wyjazdach z dróg szutrowych jest znakiem informacyjnym i nie daje pierwszeństwa przy wjeżdzie na drogę utwardzoną.
Zaznaczam, że temat dotyczy dróg szutrowych nie utwardzonych.