Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Dopiewski Budżet Obywatelski 2020

Od 10 maja br. można składać propozycje do czwartej edycji DBO. Podobnie jak rok wcześniej pula wynosi 300 tys. zł i jest podzielona między 3 grupy sołectw, w ramach których odbywać się będzie rywalizacja między projektami. Projekty można zgłaszać do 30 czerwca. Głosowanie odbędzie się od 30 września do 13 października a wyniki DBO zostaną ogłoszone 21 października 2019 r.

Również tak samo jak w 3. edycji zastosowanie będzie mieć współczynnik korygujący, wyrównujący siły głosów sołectw o różnej liczbie mieszkańców w ramach każdej z grup.

Strona DBO: https://dbo.dopiewo.pl

A poniżej przypomnienie propozycji z trzech poprzednich edycji DBO.

DBO 2017

Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo” - Gmina Dopiewo
Portal „Bezpieczna Gmina Dopiewo” umożliwi mieszkańcom zgłaszanie niepokojących zdarzeń z terenu Gminy Dopiewo. Dzięki portalowi każdy, kto chciałby powiadomić odpowiednie służby może to uczynić łatwo i szybko, a aplikacja mobilna stwarza możliwości łatwego komunikowania się za pomocą smartfonu. Proponowane rozwiązanie może być traktowane jako element wstępny do dalszego rozwoju, np. pod kątem monitoringu wizyjnego.

Zadaszony parking dla rowerów przy boisku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce - Teren przyszkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa (dz. nr 1/43), w bezpośrednim sąsiedztwie boiska szkolnego.
Parking dla rowerów w formie zadaszonej wiaty, wyposażony w praktycznie i wytrzymałe stojaki U-kształtne do mocowania rowerów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie boiska Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

? "Zielone Zacisze" - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie - Konarzewo, plac u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej, działki nr. ewid. 366/2 i 367 (doły konarzewskie)
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie, poprzez utworzenie ciągów pieszych wraz z przylegającą zielenią urządzoną i miejscami do siedzenia oraz uruchomienie na powierzchni stawu pływającej fontanny z oświetleniem typu LED. Stworzenie w Konarzewie estetycznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości.

„Prawo dla dzieci” - praktyczne warsztaty dla uczniów szkół - Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Dopiewo
Praktyczne warsztaty (w małych grupach) z prawnikiem zapoznają dzieci i młodzież z prawem, które je dotyczy. Chodzi tu przede wszystkim o NIEłamanie prawa przez dzieci (kradzież, obrażanie, niszczenie mienia itd.) . Dzieci muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji popełnianych czynów, nawet tych popełnianych nieświadomie. Nie chcemy dzieci straszyć, chcemy je uświadomić, aby nie zrobiły nieświadomie jakiegoś głupstwa, którego będą kiedyś żałować.

? Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, dzieci i mieszkańców Skórzewa - Skórzewo ul. Poznańska (park)
Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców Gminy i Skorzewa, zarówno dla starszych jak i dla młodzieży ,polegającej na wybudowaniu siłowni zewnętrznej, wynajmie okresowego lodowiska syntetycznego wraz z obsługą i infrastrukturą (w sezonie ferii zimowych) oraz uzupełnienie wyposażenia na obecnie istniejącym placu zabaw w parku '' skórzewskim".

Sportowe Palędzie – zagospodarowanie boiska wiejskiego - Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48)
Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, jedno z pierwszych w Polsce boisko do Ultimate Frisbee oraz wyznaczenie bezpiecznych torów, przystosowanych do łucznictwa. Dodatkowo przy sąsiadującym budynku stanął kontener sanitarny, który pełnił by rolę zaplecza na przechowanie sprzętu, czy sanitariat. Modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festyny.

Przebudowa Dworca w Palędziu - kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - Dworzec kolejowy w Palędziu
Dworzec w Palędziu – kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, wraz z budową przejścia podziemnego pod torami. Kampania ma na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Dopiewo możliwości oraz konieczności inwestowania przez gminę w infrastrukturę służącą komunikacji zbiorowej, ale także promowanie idei taniego i ekologicznego podróżowania.

Jasna Sprawa - Działka działka nr 75/15 (ul.Majątkowa) w Dąbrówce
Projekt „Jasna Sprawa” dotyczy oświetlenia działki zlokalizowanej w Dąbrówce, jest to chodnik wzdłuż ul.Majątkowej o długości 120m (wniosek o 4 lampy). Miejsce charakteryzuje wysoki poziom ruchu pieszych (dorośli i dzieci) w godzinach porannych, popołudniowych jak i wieczornych związany z dojściem i powrotem ze szkoły. Miejsce charakteryzuje również zupełny brak oświetlenia.

Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw - Dąbrówka ul. Komornicka (dz. nr 585/1)
Dąbrówka Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.

Lodowisko – 2017 Dąbrowa - Dąbrowa, ul. Szkolna 41, teren boiska szkoły podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. Wymagana powierzchnia min. 200m2
Projekt Lodowisko-2017- obejmuje wynajem na okres ferii zimowych profesjonalnego lodowiska o powierzchni 200m2. Inwestor wynajmujący zapewnia: wynajem powierzchni, transport, montaż i demontaż, system wypożyczania łyżew, ubezpieczenie OC i NW

Parq 2.0. Strefa rekreacji, sportu i kultury (etap I) - Dąbrówka, ul. Komornicka, dz. nr 585/1.
Parq 2.0 jest projektem społecznym mieszkańców Os. Księżnej Dąbrówki, członków Stowarzyszenia Wspólna Przestrzeń. Pragniemy stworzyć strefę aktywności, która będzie atrakcyjna dzięki swej wielofunkcyjności. Miejsce zarówno dla fanów aktywności ruchowej, jak i osób poszukujących ławki, na której można w spokoju posiedzieć. Pokochają je zwolennicy pikników, spotkań przy ognisku czy seansów filmowych. W pierwszym etapie, na przygotowanym terenie, zostaną posadzone duże drzewa, zostanie zaprowadzony trawnik, stanie Street Workout, Kinoteatr i ławki.

Słupy artystyczne - Gmina Dopiewo
Słupy artystyczne maja za zadanie promować działalność artystyczną mieszkańców Gminy Dopiewo. Słupy artystyczne maja stanąć w różnych miejscach we wszystkich sołectwach Gminy Dopiewo. Na wszystkich słupach jednocześnie ma się pojawiać w formie graficznej informacja o danym artyście. Wymiana informacji ma następować co kwartał. Zadanie społeczne- integracja sztuki z środowiskiem publicznym, przy jednoczesnej promocji danego artysty.

Informacyjno-rekreacyjny skwer przy stawie w Więckowicach - Więckowice ul. Gromadzka nr dzialki 244 i 239/17
Wykonanie dokumentacji rozbudowy skweru. Założenia do dokumentacji: - budowa chodnika, - oświetlenie skweru, - budowa alejek spacerowych, - budowa alejki edukacyjnej, - budowa alejki informacyjnej, - budowa pomnika więckowickich powstańców, - uzupełnienie nasadzeń, - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej, - oznaczenie parkingu do samochodów.

źródło

DBO 2018

Sportowe Palędzie BIS - Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48)
Projekt powiększający bazę sportowo-rekreacyjną w Palędziu w gminie Dopiewo. W ramach zagospodarowania boiska wiejskiego (teren za świetlicą wiejska przy ul. Leśnej), zmodernizowana zostanie nawierzchnia trawiasta, gdzie powstanie pełnowymiarowe boisko do gry w Ultimate Frisbee. Ponadto wyznaczone zostaną bezpieczne tory, przystosowane do łucznictwa. Niewiele potrzeba, aby ten teren stał się kompleksową wizytówką miejscowości Palędzie i gminy Dopiewo.

Treningi Nordic Walking - aktywność i integracja - Gmina Dopiewo: Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewo, Zakrzewo, Konarzewo, Skórzewo, Trzcielin, Więckowice, Zborowo, Żarnowiec.
Organizacja regularnych treningów Nordic Walking w całej Gminie Dopiewo dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, obecnego stopnia aktywności fizycznej. Udział w treningach dla mieszkańców Gminy będzie bezpłatny. Nauka prawidłowej techniki marszu nordic walking oraz promocja aktywnego stylu życia - zajęcia prowadzone przez instruktora Nordic Walking. Integracja społeczna poprzez systematyczny udział w treningach w obecnym miejscu zamieszkania.

Zielone Zacisze 2 - zagospodarowanie centrum Konarzewa - Konarzewo, centrum, plac u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej, działka nr. ewid. 367 (doły konarzewskie)
Zagospodarowanie centrum Konarzewa, terenu tzw. dołów konarzewskich, poprzez utworzenie ciągu pieszego wraz z zielenią urządzoną oraz budowę rotundy-witacza z podświetloną nazwą miejscowości. Instalacja ta została tak pomyślana, aby zasłonić istniejące urządzenia infrastruktury technicznej. Głównym celem projektu jest poprawa estetyki reprezentacyjnego miejsca Konarzewa.

Poidełka - woda pitna w każdej szkole - Wszystkie szkoły publiczne w gminie Dopiewo
Projekt ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom i osobom przebywającym w szkole powszechnego, nieograniczonego i darmowego dostępu do wody pitnej, poprzez montaż w wszystkich szkołach gminy urządzeń do uzdatniania i dystrybucji wody wodociągowej zwanych “poidełkami”. Jest to rozwiązanie coraz powszechniej stosowane w polskich szkołach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie.

Dopiewski Boulder Park - budowa ogólnodostępnego, bezobsługowego kompleksu ścianek wspinaczkowych do bulderingu - Dopiewo ul. Łąkowa/Wyzwolenia, działka nr ew. 738/12
Budowa ogólnodostępnego, bezobsługowego kompleksu ścianek wspinaczkowych do bulderingu, zlokalizowanego w centrum Dopiewa, u zbiegu ulic Łąkowej i Wyzwolenia, na działce o nr ew. 738/12. Bouldering to wspinaczka po wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną. Popularną i coraz częściej praktykowaną formą treningu jest bouldering na sztucznej ścianie.

Weekendowe spływy kajakowe zakończone amatorskimi zawodami kajakowymi - Jezioro Niepruszewskie (baza – Plaża w Zborowie)
Bezpłatne spływy kajakowe po jeziorze Niepruszewskim skierowane dla mieszkańców gminy Dopiewo w różnym przedziale wiekowym. Projekt zakłada organizację 5 spływów w sezonie wiosenno-letnim na j. Niepruszewskim z bazą na Plaży w Zborowie oraz 2 spływów rzeką Wartą. W spływach weźmie udział 30 osób. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwał będzie instruktor i ratownik. Do dyspozycji będzie 15 kajaków dwuosobowych wraz z osprzętem.

? Leśny zakątek - plac zabaw w lasku - etap I - Skórzewo ul. Szkolna, działki, nr 306/48
Zagospodarowanie terenu oraz urządzenie nowego placu zabaw znajdującego się w lasku przy ul. Szkolnej w Skórzewie.

Linowy Plac Zabaw dla dzieci - Dąbrowa ul. Tęczowa, działka 423/7
Linowy Plac Zabaw to nowoczesny obiekt zabawowy dla dzieci w wieku od 3 -13 lat. Dzieci pokonują proste przeszkody linowe zawieszone na niewielkiej wysokości, pomiędzy platformami zainstalowanymi na palach drewnianych. Linowy Plac Zabaw to świetne miejsce nie tylko do zabawy, ale również rozwoju psychomotorycznego dzieci.

Symfonia na skrzypce i DJ-ja - Placówki szkolne Gminy Dopiewo wg listy z załącznika, Sala widowiskowa CRK Konarzewo
Ideą projektu „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-ja” jest zaprezentowanie muzyki klasycznej w nowoczesnym/ współczesnym wydaniu, tak by rozbudzić ciekawość młodych słuchaczy i zachęcić do odkrywania muzyki poważnej. Dlatego w naszym przedsięwzięciu łączymy historię ze współczesnością, m.in. poprzez wykorzystanie muzyki, pop, rock, house i dubstep. Program jest dostosowany odpowiednio do grup wiekowych (szkoły podstawowe, wygaszane gimnazja,) 45 minutowa audycja/koncert przygotowana jest w duecie. Tworzą go skrzypek Tomasz Dolski, student wydziału skrzypiec jazzowych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, najmłodszy zdobywca prestiżowej nagrody muzycznej Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR „KRYSZTAŁOWY KAMERTON”, którą wręczał osobiście Krzysztof Dzikowski. Laureat 2 miejsca na Polskim Festiwalu Sztuki - Orzeł 2016 w kategorii .Dźwięk”, zdobywca trzeciego miejsca w pierwszej edycji programu tv „Must be the music” - Polsat oraz wymiennie znakomici DJ-eje, producenci muzyczni Critz, Gregory i Alexander de Roy. Program oparty jest na najbardziej znanych utworach muzyki klasycznej od Baroku przez Klasycyzm po Romantyzm. Po zakończeniu audycji nastąpią otwarte warsztaty muzyczne poprowadzone przez T. Dolskiego w każdej z wyznaczonych placówek szkolnych Gminy Dopiewo które będą wprowadzeniem do konkursu piosenki szkolnej w którym główna nagrodą dla laureata 1 miejsca będzie możliwość nagrania profesjonalnego utworu muzycznego. Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny !!!

Każdy chce pomóc, nie każdy wie jak! Cykl szkoleń i pokazów ,,Pierwsza pomoc, dla każdego'' - Teren Gminy Dopiewo, lokalizację spotkań ustalana po określeniu ilości chętnych osób.
Projekt zakłada organizację spotkań dla mieszkańców Gminy Dopiewo, podczas których będą odbywały się szkolenia z udzielenia pierwszej pomocy, ewakuacji oraz przeciwdziałania pożarom. Szkolenia mogą stanowić dodatkowy punkt programu innych imprez. Celem projektu jest zwiększenie świadomości i umiejętności mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Program jednego spotkania: - aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy - sposoby prawidłowego wzywania pomocy - bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy - łańcuch ratunkowy - ocena stanu poszkodowanego - ocena przytomności - wywiad z poszkodowanym - udrożnienie dróg oddechowych - pozycja bezpieczna - omdlenia - zawał serca - napad epilepsji - cukrzyca - przeprowadzenie ewakuacji z budynków podczas zagrożenia pożarem - ćwiczenia z gaszenia pożarów różnych materiałów i substancji przy pomocy gaśnic - substancje niebezpieczne - sposoby postępowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych.

Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo poprzez zakup sprzętu ratowniczego - OSP Palędzie, ul. Leśna 17, 62-070 Palędzie
Uzupełnienie wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego wyposażenie jednostki

Street Workout Park - Dopiewo, ul. Polna 560/2
Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek oraz poręczy, służących do treningu sportowego, wykorzystującego ciężar własny ciała. Popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia.

źródło

DBO 2019

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Kulturalna Dąbrówka - Dąbrówka, el pueblo, ul.Parkowa 3/9, 62-070 Dopiewo
Dąbrówka to dość nowa społeczność , która cały czas się powiększa. Z roku na rok mieszka w niej coraz więcej osób z dziećmi . Wciąż jednak zbyt mała jest oferta kulturalna, z której mogą korzystać mieszkańcy. Celem projektu jest organizacja przez cały rok 2019 comiesięcznych bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Będą to teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne , wieczory z humorem (kabarety i stand-upy) oraz wieczory kulturalne prezentujące kultury różnych krajów.

Strefa Rodzinna Dopiewo - Dopiewo, ulic Łąkowa dz. nr ew. 742/15, 742/14, 742/26
Strefa Rodzinna Dopiewo to projekt który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku - projekt zakłada rozbudowę miejsca o skate park i siłownię plenerową typu street workout oraz elementy małej architektury.

Kolorowe boiska - boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie działka nr 307, boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie działka nr 425/218
Stworzenie na terenie przy Szkole Podstawowej w Skórzewie naziemnych kolorowych gier podwórkowych oraz posadowienie w ich pobliżu donic z siedziskami, w których posadzone będą drzewa.

Skatepark Skórzewo for us (w wyniku mediacji projekt łączony) - Skórzewo,działka numer 425/207 teren zielony od bieżni w kierunku parkingu i dalej ul.Ks.Stanisława Kozierowskiego
Budowa skateparku w Skórzewie właśnie w tym miejscu wspaniale komponować się będzie w rekreacyjno-sportowy wizerunek tego miejsca. Na powierzchni 220 mkw pokrytej betonem ustawienie elementów służących do jazdy na deskorolce,hulajnodze ,BMX bądź na rolkach pozwoli na naukę oraz doskonalenie trików. Obiekt skierowany będzie do starszych dzieci i młodzieży jako forma aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i popularyzacja zdrowego stylu życia. Autorzy projektu: Joanna Augustyniak i Ewa Rysiukiewicz.

? Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną - Park przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce
Teren przy Szkole im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest często odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dzięki ogólnodostępnemu charakterowi eksploatacja obecnie istniejącego placu zabaw oraz boiska doprowadziła do obniżenia jego jakości. Aktualny stan tego miejsca odbiega od współczesnych możliwości zagospodarowania tego typu terenu, który może służyć nie tylko uczniom obecnej w dawnym pałacu szkoły, ale przede wszystkim - wszystkim mieszkańcom Dąbrówki.

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

W zdrowym ciele zdrowy duch, bieżnia i rower to nasz druh - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopińskiej w Dopiewcu, ul. Szkolna 7, nr działki 202/2
Projekt zakłada budowę bieżni dwu-funkcyjnej oraz wiaty rowerowej.

? Sport i bezpieczeństwo - Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48)
Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo oraz podnoszący bezpieczeństwo imprez sportowych na terenie gminy. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, pierwsze w Polsce boisko do Ultimate Frisbee wraz z piłkochwytami. Dodatkowo zakupiony zostanie quad przez OSP Palędzie poprawiający bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakup sprzędu i modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festynów.

Tato bądź tatą - Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa 7
Głównym i wiodącym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca w rodzinie.

Rodzinny Zakątek - plac zabaw ze strefą dla młodzieży - etap I - Dąbrowa, ul. Ogrodowa, działka nr 438
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i strefy dla młodzieży przy ulicy Ogrodowej.

Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa - rewitalizacja i zagospodarowanie - Centrum Konarzewa (działka ewid. 367/1 w obrębie Konarzewo)
Rewitalizacja centrum Konarzewa w tzw. "dołach konarzewskich" obejmująca rozbudowę siłowni zewnętrznej, utworzenie promenady spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. Inwestycja ma na celu utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i poprawę estetyki centrum Konarzewa.

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

? Rowerowy Plac zabaw - pumptrack - Więckowice, działka nr 237
Wykonanie obiektu sportowego przeznaczonego dla każdego użytkownika w każdym przedziale wiekowym. Rowerowy plac zabaw jest zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów oraz małych "hopek"

źródło

Smart Cities, ivoting, blockchain?

Co te dziwne hasła mają wspólnego z budżetem obywatelskim? Całkiem dużo, ale jeszcze nie teraz. Technologia blockchain jest znana i rozwijana od 2008 roku i jak dotąd w naszym kraju było zupełnie cicho pod kątem zastosowania tej technologii w systemach demokracji lokalnej. Niemniej wzorem innych krajów pojawiają się pierwsze jaskółki. Być może kiedyś doczekamy się rewolucji w głosowaniach w ogóle. Polecam dla ciekawych informację z pierwszego Forum Demokracji Bezpośredniej, które odbyło się 3 maja 2019 roku w Sobótce.

http://neos.biuroprasowe.pl/90142/cyberdemokracja-...

A przy okazji warto odnotować, że jeśli chodzi o Europę to prym w rozwoju technologii blockchain wiedzie Szwajcaria. Władze tego kraju rozważają wykorzystanie blockchain jak i walut wirtualnych do poprawy i rozwoju nie tylko systemu finansowego.

https://comparic.pl/439744-2/

Niestety rozwój polskiej e-administracji następuje ociężale. Na razie dopiero teraz dochodzimy np. do e-dowodu, który nie jest żadną innowacją. Nie da się ukryć, że w Polsce nadal brakuje odpowiednich mechanizmów prawnych do rozwoju nowoczesnych technologii. O systemie oświaty też nie da się powiedzieć dobrego słowa, bo jak wymagać od nauczycieli zachęcania do innowacji, skoro są tak słabo wynagradzani.

To może droga wzdłuż torów...

Może złożenie propozycji budowy drogi wzdłuż torów w ramach DBO uświadomi wójta i radę gminy o tym jak ważny jest to priorytet dla znacznej części gminy? Jak pokazują ostatnie wydarzenia, po kampanii wyborczej wójt już zapomniał, że OBIECAŁ to mieszkańcom...a póki co ani radni (poza jednym wyjątkiem!) ani wójt nie robią nic żeby zając się tym tematem. Czyżby domy radnych były jednak za blisko nowej drogi?

https://www.facebook.com/kolodziejczyk.dabrowka/ph...

https://epoznan.pl/index.php?section=news&subsecti...

Metoda dziel i rządź wg PiS

Kwota DBO to niespełna 150 tys. więc wiadomo, że to na nic nie starczy. Inna sprawa to aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie trzeba mieć wszystkie "kwity" na budowę - mówiąc bardzo ogólnie i nie wchodząc w szczegóły. A zatem zamiast snuć teorie spiskowe proponuję zapytać się swojego radnego czy wprost wójta jaki jest status DWT. Warto jednak nie tworzyć kolejnych fakenews-ów, tak jakby ich było jeszcze za mało wokół nas ???

Natomiast abstrahując od wniosków lub ich braku z naszej gminy do programu dofinansowania rządowego, poniżej informacja na czym polega "rozdzielanie" środków publicznych przez wojewodę i premiera, czyli przez obecną ekipę sterującą wydawaniem środków w Warszawie.

"WOJEWODA PRZYZNAŁ, PREMIER WYKREŚLIŁ"

Niestety i powiat poznański dołączył do grona samorządów, które dzięki naborowi wniosków do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, najpierw otrzymały kilkumilionową dotację, by następnie decyzją "Warszawy" z premierem w roli głównej, ją stracić.

Od lat nasz powiat znajduje się w czołówce samorządów ze 100-procentową skutecznością w otrzymywaniu dotacji, w tym z rządowych programów drogowych.

We wrześniu 2018 roku złożyliśmy wniosek na budowę obwodnicy Chomęcic. Ostatecznie w listopadzie Wojewoda potwierdził, że nasze wysokie 7. miejsce jest premiowane dotacją w wysokości 3 mln zł (następnie zostało zwiększone do 4,8 mln zł). W kilkunastoletniej historii tych programów nie zdarzyło się, by po szczegółowej weryfikacji wniosków przez WUW i przygotowaniu listy rankingowej, została ona zmieniona przez "Warszawę". Tym razem listą "zaopiekował się" ponoć sam premier. Jego nieuzasadniona niczym ingerencja pozbawia pieniędzy nie tylko nas, ale też wiele gmin (m.in. Tarnowo Podgórne i Czerwonak) i powiatów. Bez podania żadnych wyjaśnień, trafiliśmy na 27. miejsce - a dokładnie na 7. miejsce listy REZERWOWEJ - które pozbawia nas złudzeń, ale przede wszystkim funduszy na zadanie, które już wkrótce zakończymy.

Budowana przez nas obwodnica Chomęcic dofinansowana jest z budżetu Komornik. Nie muszę więc pisać, jakie było zdziwienie i niedowierzanie Wójta oraz Radnych, kiedy na wtorkowej sesji w Komornikach przedstawiłem całą sytuację, a raczej uświadomiłem, że musimy szukać złotówek w naszych budżetach, by sfinansować obwodnicę. Co to oznacza? Zabranie pieniędzy z innych tegorocznych zadań drogowych. Jak to się ma do deklaracji rządowych, że nie będzie oszczędności na drogach, które są priorytetem rządzących? A fundusz na drogi jest rekordowo wysoki? Faktycznie rekord padł, ale w pozbawianiu - bez podania przyczyn - milionowych dotacji powiatu poznańskiego, szamotulskiego, gostyńskiego czy Czerwonaka i Tarnowa Podgórnego...
Oburzenie wśród samorządowców jest oczywiste, Wójt Tarnowa Podgórnego idzie krok dalej i zapowiada złożenie wniosku o ocenę tej sytuacji do Sądu Administracyjnego.

Informacja pochodzi z social media starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Trwa weryfikacja

Wczoraj pojawiły się propozycje do DBO 2020. Poniżej lista, która może ulec zmianie gdyż obecnie trwa weryfikacja.

Strona źródłowa:
https://dbo.dopiewo.pl/tabela

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Odtworzenie grodu Piastowskiego
(Dąbrówka)
135.000 zł
Odtworzenie grodu Piastowskiego na miejscu wykopalisk archeologicznych w Dąbrówce(w założeniu coś w rodzaju Biskupina).Mam nadzieje na uruchomienie turystyki w tym rejonie.Zysk by mieli mieszkancy(zatrudnienie) jak również okoliczne sklepy i stacja benzynowa.

Zakup sprzętu specjalistycznego, doposażenie OSP KSRG Dopiewo
(Dopiewo ul. Szkolna 21 62-070 Dopiewo)
145.000 zł
Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego posłużą do zakupu sprzętu dla strażaków z OSP KSRG Dopiewo. Będzie to zarówno sprzęt ratownictwa technicznego, ratownictwa medycznego i również do ratownictwa wodnego, oraz inny sprzęt, który pomoże w służbie i ratowaniu życia i mienia.

Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich.
(Dopiewo ul. Bukowska 13 62-070 Dopiewo)
150.000 zł
Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego pozwolą na zakup sprzętu biwakowego tj. namioty, śpiwory, łopaty, siekiery itp., które posłużą wszystkim członkom ZHP Dopiewo na wyjazdy jak i całoroczną prace szczepu. Planowany jest również zakup wyposażenia socjalnego oraz malowanie harcówki szczepowej.

Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw
(Dąbrówka, dz. nr 91/49)
145.000 zł
Dąbrówka Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy

Strefa Rodzinna Dopiewo
(Dopiewo, ul. Łąkowa dz. nr. ew 742/26)
145.000 zł
Strefa Rodzinna Dopiewo, to projekt, który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt zakłada budowę Skate parku i Siłowni plenerowej typu Street Workout oraz wykonanie elementy małej architektury.

Bezpieczeństwo i wypoczynek nad wodą
(Łódź garażowana była by w OSP Dopiewo przy ul. Szkolnej 21, a Bramy zraszające po 2 szt w Dopiewie, Dąbrówce i Skórzewie)
105.000 zł
Zakup Łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, oraz zakup 6 szt Bram zraszających które w porozumieniu z Sołtysami rozstawiane były by po 2 szt w miejscowościach Dopiewo, Dąbrówka i Skórzewo. Zadania te mają na celu podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkim mieszkańcom naszej Gminy.

Energooszczędne oświetlenie ulic
(Skórzewo)
70.000 zł
Energooszczędne oświetlenie ulic w Skórzewie w kwartale znajdującym się pomiędzy ulicami Kwiatowa - Batorowska -Wrzosowa-ciek wodny Skórzyna . Zakres modernizacji obejmuje wymianę kloszy i żarówek na żarówki LED. Modernizacja poprawi komfort mieszkańców ww. obszaru, zmodernizuje zużyta infrastrukturę oraz zmniejszy zużycie energii elektrycznej co przy wzroście kosztów energii wpłynie bezpośrednio na budżet gminy.

Automat na puszki, butelki szklane i plastikowe
(Na rynku w Dopiewie)
40.000 zł
Składowanie puszek, czy butelek szklanych i plastikowych pomogłoby zaoszczędzić surowców. Otóż mieszkańcy wrzucaliby odpowiednie (odpady) wymienione wyżej, do automatu który by wydawał odpowiednią kwotę pienieżną np. 15groszy za 1 butelkę aluminiowa 10gr za butelkę szklaną, lub sumowałby daną kwote pieniężną i wydawał bony do wydania z którymś z gminnych sklepów takich jak Lewiatan, Dino, Polska Chata. Takie automaty pomogłby w recyklingu i dbaniu o Naszę środowisko, jednocześnie zarabiałby.

Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II
(Skórzewo, ul. Szkolna, działka 701/6)
144.328 zł
Zagospodarowanie terenu utworzenie strefy dla młodzieży w Leśnym Zakątku przy ul. Szkolnej w Skórzewie

Grupa II: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

Uwaga tutej szpycują - czyli monitoring we wsi
(Dąbrowa)
99.383 zł
Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa co może zapoczątkować rozbudowę monitoringu na terenie całej Gminy Dopiewo. Przy wzroście ilości mieszkańców zauważalny jest również wzrost zdarzeń niebezpiecznych jak i przestępczości. Monitoring jaki prezentujemy ma być narzędziem dla Straży Gminnej jak i Policji, które wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i prawdopodobnie ograniczy pole działania dla przestępczości.

Bezpieczne Konarzewo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości
(Ulice: Szkolna, Dopiewska, Poznańska i Kościelna w Konarzewie)
95.000 zł
Zwiększenie bezpieczeństwa na głównych drogach wjazdowych do Konarzewa, poprzez montaż prewencyjnych radarowych wyświetlaczy prędkości. Zadaniem tych urządzeń będzie zwrócenie kierowcom uwagi na ograniczenie prędkości obowiązujące na tych drogach.

Chodnik ulica zakrzewska
(Ulica zakrzewska wzdłuż lasu od ronda do znaku lusowo)
30.000 zł
Chodnik po jednej stronie drogi prowadzącej po jednej stronie drogi od ron da w kierunku Tarnowa Podgórnego

Monitoring ulicy Radosnej w Zakrzewie
(ul. Radosna w Zakrzewie)
57.000 zł
Projekt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Radosnej w Zakrzewie. środkiem bezpieczeństwa

Grupa III: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

Park Wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach
(Gołuski ul. Polna 4 (działki geodezyjne nr 40 oraz 41/3))
60.000 zł
Zadanie polega na stworzeniu publicznego parku w Gołuskach, na gminnej działce – za świetlicą wiejską przy ul. Polnej 4 (Działki geodezyjne 41/3 oraz 40). Projekt zakłada wytyczenie i wykonanie ścieżki asfaltowej o długości 167 m i szerokości 1,5 m w formie serpentyny wiodącej przez nieruchomość, uporządkowanie drzewostanu. Ścieżka będzie służyła do jazdy na rowerkach, rolkach i hulajnogach. Park będzie miejscem spotkań i integracji. Obecnie na części nr 41/3 znajduje się już wysoki drzewostan.

Trampoliny Ziemne
(Więckowice, działka nr 237)
59.600 zł
Urządzenia zabawowe instalowane na nawierzchni trawiastej na stałe.

Na miejscu wykopalisk

Na miejscu wykopalisk archeologicznych w Dąbrówce stoi już kilka domów w stanie surowym otwartym....

Zatwierdzone propozycje DBO

Ostatecznie na liście zatwierdzonych projektów do głosowania w DBO 2020 znalazło się 10 propozycji. Głosowanie zacznie się 30 września br.

Grupa 1: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

 • Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw - Dąbrówka, dz. nr 91/49
 • Strefa Rodzinna Dopiewo - Dopiewo, ul. Łąkowa dz. nr. ew 742/26
 • Bezpieczeństwo i wypoczynek nad wodą - Łódź garażowana była by w OSP Dopiewo przy ul. Szkolnej 21, a Bramy zraszające po 2 szt w Dopiewie, Dąbrówce i Skórzewie
 • Strefa dla młodzieży - Leśny Zakątek etap II - Skórzewo, ul. Szkolna, działka 701/6
 • Zakup sprzętu biwakowego, wyposażenia oraz remont harcówki Szczepu ZHP Dopiewo im. Powstańców Wielkopolskich. - Dopiewo ul. Bukowska 13 62-070 Dopiewo

Grupa 2: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

 • Bezpieczne Konarzewo - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości - Ulice: Szkolna, Dopiewska, Poznańska i Kościelna w Konarzewie
 • Monitoring ulicy Radosnej w Zakrzewie - ul. Radosna w Zakrzewie
 • Uwaga tutej szpycują - czyli monitoring we wsi - Dąbrowa

Grupa 3: Gołuski, Trzcielin, Więckowice

 • Park Wiejski w Gołuskach wraz ze ścieżką asfaltową do jazdy na hulajnogach i rolkach - Gołuski ul. Polna 4 (działki geodezyjne nr 40 oraz 41/3)
 • Trampoliny Ziemne - Więckowice, działka nr 237

Na podstawie:
https://dbo.dopiewo.pl/lista

Można głosować

Od dzisiaj do niedzieli 13 października można swój jeden głos oddać na jeden projekt. Nie ma ograniczeń wiekowych ani meldunkowych, pozostaje być mieszkańcem gminy Dopiewo.

Głosowanie online lub papierowe dostępne na stronie:
https://dbo.dopiewo.pl/glosowanie

Wyniki DBO 2020

I już po głosowaniu. Tym razem rekordowa ilość głosów, bo 8445 głosów ważnych. Dla przypomnienia poprzednie edycje jeśli chodzi o głosy ważne, przy czym dwie pierwsze były jeszcze dla zameldowanych i pełnoletnich:

 • edycja 2019: 6820
 • edycja 2018: 2617
 • edycja 2017: 3252

Ponieważ obecna formuła pozwala głosować mieszkańcom deklarującym zamieszkanie w gminie, tak więc nie da się precyzyjnie obliczyć frekwencji. Ale gdyby liczyć "na oko" czyli odnieść 8645 wszystkich głosów do liczby zameldowanych czasowo i stale (przyjmijmy 27k) to wyjdzie ponad 30%. W porównaniu do frekwencji w niedawnych wyborach parlamentarnych, to raczej słabo.

Formuła była taka sama jak rok temu. Najwięcej głosów oddano w grupie 1 i tutaj było największe zaangażowanie, bo projekty w sumie ciekawe i potrzebne. Wygrał rozsądek lidera zwycięskiego pumptracka i rady sołeckiej z Dąbrówki, gdzie udało się wystawić jeden projekt dla całej społeczności. Niestety ten manewr nie został powtórzony w Dopiewie, stąd tamtejszy skatepark po raz drugi przepadł - a szkoda. Jeśli chodzi o pumptrack, to zaangażowanie mieszkańców Dąbrówki nie było wcale jakieś szalone bo oddano niecałe 1500 głosów. Można powiedzieć, że o zwycięstwie tego projektu zadecydowali mieszkańcy Dopiewca i Palędzia, co akurat pokazuje że warto zgłaszać projekty uniwersalne i atrakcyjne w szerszym gronie a nie tylko lokalnie w jednej miejscowości. Kiepsko głosowało Skórzewo bo tam w zasadzie można wygrać tylko korzystając z tego, że Skórzewo ilościowo wszystkich zakrywa czapkami. Ale najwyraźniej projekt jakoś nie zachwycił i zainteresowanie - jak na Skórzewo - było relatywnie niskie.

Największym moim zastrzeżeniem, zresztą nie od dziś, jest kwota przeznaczona na DBO. Co to jest 300 tys. zł na całą gminę i 3 projekty przy dzisiejszych cenach? Za 145 tys. zł to można zbudować nie pumptrack a pumptraczek, a tak ogromne zaangażowanie (brawo!) w Gołuskach niestety może zmrozić kwota na tamto zadanie: 60 tys. zł.

Skoro plac rekreacyjny w Dąbrówce, z początkowych planów na 150 tys. w edycji DBO 2017 urósł ostatecznie do 1,1 mln zł to pokazuje, jak niedofinansowana jest cała idea DBO. Także po pierwsze zawiedzionej młodzieży z Dopiewa, która oczekuje od lat na inwestycję taką jak skatepark, proponuję uderzyć do radnych i domagać się dopisania tej inwestycji do budżetu. Skoro Dąbrówce dano lekką ręką ponad milion zł, to dlaczego nie zrobić tego w Dopiewie? Po drugie uważam, że jeśli dalej DBO ma się odbywać w takiej formule jak obecnie, to budżet powinien zostać przynajmniej podwojony z 300k na 600k.

Jednego mieszkańcom nie moża odmówić: chęci, zaangażowania i pomysłów. Szkoda byłoby gasić ten płomień poprzez zbyt niski budżet. Gdyby radni pozostawili te 300 tys. na rok 2021 to uważam, że lepiej zrezygnować z DBO w zupełności.

Wyniki DBO 2020:
https://dbo2020.dopiewo.pl/wyniki.html

Niskie (wysokie) kwoty z budżetu gminy

Największym moim zastrzeżeniem, zresztą nie od dziś, jest kwota przeznaczona na DBO.

Poniżej kolejna opinia w sprawie dofinansowania inicjatyw lokalnych, w tym przypadku zderzenie DBO z tzw. pożytkiem publicznym (źródło):

Szczególnie mnie mierzi jednak to, że na takie właśnie projekty, które służyć mają całej społeczności przeznaczane są relatywnie małe pieniądze. Tymczasem gmina dofinansowuje inne inicjatywy dla bardzo małej grupki osób, niby niedużymi kwotami, ale w moim odczuciu nie do końca uzasadnionymi. W październiku odbył się rajd rowerowy dla 20 osób, który dofinansowano kwotą 2.840 zł, z czego za 2040 zł zakupiono koszulki dla 10 uczestników (jedna koszulka kosztowała więc 204 zł). Do tego uczestnicy rajdu musieli zapłacić jeszcze dodatkowo 25 zł. Sama organizuję różne rajdy wraz z dopiewskim kołem PTTK „Pędziwiatry”. Widzę, że takie inicjatywy są potrzebne, ale nigdy nie kupowaliśmy niczego ponad niezbędne minimum.