Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Wniosek o wymianę pieca od 1 lutego 2019 r.

W dniu 1 lutego ruszy II edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Dopiewo. Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych. Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł.

Wnioski można składać w dniach 01.02.2019 r.– 28.02.2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje:
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2019-01-14/gmin...

ciekawość

Ciekaw jestem czy zgłoszą się ci najbardziej zanieczyszczający z Poznańskiej i Lipowej w Dąbrówce. Nie da się przejść taki syf