Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Budżet Gminy Dopiewo na rok 2019

W tym tygodniu i na początku następnego powinna być jasna informacja dotycząca kształtu budżetu gminy na rok 2019 oraz prognoza finansowa na kolejne lata. Nie jest żadną nowością fakt, że kolejne lata będa chude, co wynika ze struktury długu i niezbędnych wydatków.

Ci mieszkańcy, którzy doczekali się twardych inwestycji w ostatnich latach typu kanalizacja, drogi, oświetlenie mogą mówić o sporym szczęściu. Następne lata będą słabsze pod tym względem.

Kwestie budżetowe można śledzić w BIPie, lub osobiście dziś podczas komisji budżetowej o godz. 15:00. Sesja budżetowa jest zaplanowana na poniedziałek 17 grudnia godz. 15:00.

Projekt WPF oraz uchwały budżetowej znajdują się tutaj (odpowiednio druk 32 i 33).

Budżet 2019 uchwalony

I tak oto wczoraj jednogłośnie, czyli głosami wszystkich 21 radnych przyjęto budżet na rok 2019. Żaden z radnych nie zgłaszał jakichś istotnych wniosków zmieniających projekt uchwały zaproponowany przez Wójta, jednym słowem poszło gładko i bez dyskusji. Czy jest to dobry budżet dla gminy - nie mnie oceniać - ale na pewno żaden budżet nie będzie w 100% dobry patrząc na skalę potrzeb w stosunku do środków, jakimi samorząd dysponuje. Ponadto w gminie Dopiewo wyraźnie rosną obciążenia i nakłady związane z oświatą. Wynika to nie tylko z ilości dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, ale także (albo przede wszystkim) z niewystarczających środków, jakie są przekazywane z centrali w formie subwencji.

Budżet 2019 - dokumenty

  • Uchwała Nr III/33/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2019 rok (pdf)
  • Uchwała Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2019-2026 (pdf)