Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

DBO 2019

Głosowanie w trzeciej edycji Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego rusza w środę 7 listopada i potrwa do piątku 16 listopada br. W tym roku mieszkańcy zgłosili łącznie 19 projektów, jednak ze względów formalnych zatwierdzonych zostało 11 z nich i to spośród tej jedenastki zostaną wybrane do realizacji te zadania, które zdobędą największą ilość głosów.

Poniżej lista zatwierdzonych projektów w oparciu o dane ze strony dbo.dopiewo.pl. Ostateczna kolejność zostanie określona w efekcie losowania numerów. Szczegółowe informacje także w Zarządzeniu nr 429.


Skatepark Skórzewo for us ( w wyniku mediacji projekt łączony)

(Skórzewo,działka numer 425/207 teren zielony od bieżni w kierunku parkingu i dalej ul.Ks.Stanisława Kozierowskiego)
132.270 zł
Budowa skateparku w Skórzewie właśnie w tym miejscu wspaniale komponować się będzie w rekreacyjno-sportowy wizerunek tego miejsca. Na powierzchni 220 mkw pokrytej betonem ustawienie elementów służących do jazdy na deskorolce,hulajnodze ,BMX bądź na rolkach pozwoli na naukę oraz doskonalenie trików. Obiekt skierowany będzie do starszych dzieci i młodzieży jako forma aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu i popularyzacja zdrowego stylu życia. Autorzy projektu: Joanna Augustyniak i Ewa Rysiukiewicz.


Tato bądź tatą

(Dopiewiec, ul. Podgrzybkowa 7)
31.900 zł
Głównym i wiodącym celem projektu jest przeprowadzenie cyklu warsztatów i wydarzeń adresowanych w szczególności do ojców. Uczestnikami będą osoby z terenu naszej Gminy poszukujące inspiracji i pomocy, a także chętne do nabycia umiejętności potrzebnych do właściwego funkcjonowania rodziny oraz promocja odpowiedzialnego ojcostwa i włączenie mężczyzn do bardziej świadomego i efektywnego przeżywania roli ojca w rodzinie.


Rowerowy Plac zabaw - pumptrack

(Więckowice, działka nr 237)
60.000 zł
Wykonanie obiektu sportowego przeznaczonego dla każdego użytkownika w każdym przedziale wiekowym. Rowerowy plac zabaw jest zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów, zakrętów oraz małych "hopek"


Sport i bezpieczeństwo

(Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48))
95.000 zł
Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo oraz podnoszący bezpieczeństwo imprez sportowych na terenie gminy. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, pierwsze w Polsce boisko do Ultimate Frisbee wraz z piłkochwytami. Dodatkowo zakupiony zostanie quad przez OSP Palędzie poprawiający bezpieczeństwo podczas imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakup sprzędu i modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festynów.


Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną

(Park przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce)
144.767 zł
Teren przy Szkole im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce jest często odwiedzanym przez mieszkańców miejscem. Dzięki ogólnodostępnemu charakterowi eksploatacja obecnie istniejącego placu zabaw oraz boiska doprowadziła do obniżenia jego jakości. Aktualny stan tego miejsca odbiega od współczesnych możliwości zagospodarowania tego typu terenu, który może służyć nie tylko uczniom obecnej w dawnym pałacu szkoły, ale przede wszystkim - wszystkim mieszkańcom Dąbrówki.


Aktywne i estetyczne centrum Konarzewa - rewitalizacja i zagospodarowanie

(Centrum Konarzewa (działka ewid. 367/1 w obrębie Konarzewo))
76.000 zł
Rewitalizacja centrum Konarzewa w tzw. "dołach konarzewskich" obejmująca rozbudowę siłowni zewnętrznej, utworzenie promenady spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą i zielenią. Inwestycja ma na celu utworzenie aktywnego miejsca wypoczynku i poprawę estetyki centrum Konarzewa.


Kulturalna Dąbrówka

( Dąbrówka, el pueblo, ul.Parkowa 3/9, 62-070 Dopiewo)
58.800 zł
Dąbrówka to dość nowa społeczność , która cały czas się powiększa. Z roku na rok mieszka w niej coraz więcej osób z dziećmi . Wciąż jednak zbyt mała jest oferta kulturalna, z której mogą korzystać mieszkańcy. Celem projektu jest organizacja przez cały rok 2019 comiesięcznych bezpłatnych wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Będą to teatrzyki dla dzieci, koncerty muzyczne , wieczory z humorem (kabarety i stand-upy) oraz wieczory kulturalne prezentujące kultury różnych krajów.


Strefa Rodzinna Dopiewo

(Dopiewo, ulic Łąkowa dz. nr ew. 742/15, 742/14, 742/26)
145.000 zł
Strefa Rodzinna Dopiewo to projekt który ma na celu stworzenie w centrum Dopiewa miejsca rekreacji dla mieszkańców w różnym wieku - projekt zakłada rozbudowę miejsca o skate park i siłownię plenerową typu street workout oraz elementy małej architektury.


Kolorowe boiska

(boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skórzewie działka nr 307, boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 2 w Skórzewie działka nr 425/218)
145.000 zł
Stworzenie na terenie przy Szkole Podstawowej w Skórzewie naziemnych kolorowych gier podwórkowych oraz posadowienie w ich pobliżu donic z siedziskami, w których posadzone będą drzewa.


W zdrowym ciele zdrowy duch, bieżnia i rower to nasz druh

(Szkoła Podstawowa im. Marii Konopińskiej w Dopiewcu, ul. Szkolna 7, nr działki 202/2)
75.000 zł
Projekt zakłada budowę bieżni dwu-funkcyjnej oraz wiaty rowerowej.


Rodzinny Zakątek - plac zabaw ze strefą dla młodzieży - etap I

(Dąbrowa, ul. Ogrodowa, działka nr 438)
94.560 zł
Zagospodarowanie terenu poprzez budowę placu zabaw i strefy dla młodzieży przy ulicy Ogrodowej.


PS. Jakiś czas temu wyrażałem swoje obiekcje odnośnie zmienionej metody głosowania. Podtrzymuję swoją opinię i pozostaje mieć tylko nadzieję, że wynik głosowania nie zostanie wypaczony w efekcie nierozsądnej decyzji wojewody.

Nie ma na co głosować...

Szkoda, że nie ma już pomysłu na pumptrack w Dąbrówce. W ogóle nic dla młodzieży nie zostało w tym roku w Dąbrówce, Palędziu, Dopiewcu zaplanowane, wielka szkoda...
Mój głos pójdzie zatem na skate park w Skórzewie, niech chociaż tam mają młodzi co ze sobą robić.

Zamiast marudzić...

... trzeba było zgłaszać.

Teren gminny

A jest jeszcze w Dabrówce jakiś wolny teren należący do gminy?

Teren jest, tylko cena za

Teren jest, tylko cena za wysoka :)
I nawet w planie zagospodarowania terenu jest jako rekreacyjny po stronie Biedronki.
Może w tej kadencji władze pomyślą o młodzieży, która zaczyna spotkać się pod sklepem. Zachęcam.

Tak jak..

Tak jak napisał wyżej Zdziwiony, nie ma na co głosować...

Dopiewo SkatePark i Street Workout Strefa Rodzinna

Zapraszamy na naszą stronę na portalu Facebook
https://www.facebook.com/DopiewoStrefaRodzinna/

Skatepark Skorzewo

Duży nacisk na młodzież w tegorocznym DBO chociażby że względu na to ,że młodzież nie ma się gdzie podziac, a place zabaw dla maluchów rosną jak grzyby po deszczu.Jesli będzie nam dane i wygramy skatepark w Skórzewie to zapraszamy.Z Dąbrówki nie jest daleko:)A za każdy cenny głos dziekujemy

W Więckowicach wystarczy 30

Warto zwrócić uwagę, że w tym roku są inne zasady głosowania niż w dwóch poprzednich edycjach. Projekty są podzielony na 3 grupy sołectw. I tak przykładowo w Więckowicach - z racji jednego projektu w tej grupie - wystarczy uzyskanie 30 głosów skorygowanych aby projekt wszedł do fazy realizacji.

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą skorygowaną liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 30, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Co to jest skorygowana liczba głosów?

To suma głosów oddanych na dany projekt pomnożona przez współczynnik korygujący obliczany wg wzoru:

(LMśr/LMi + 1) / 2

gdzie:
LMśr – średnia liczba zameldowanych mieszkańców sołectwa w danej kategorii na dzień 01.01
LMi – liczba zameldowanych mieszkańców danego sołectwa na dzień 01.01

Więcej informacji w uchwale i zarządzeniach dotyczących DBO:
https://dbo.dopiewo.pl/do-pobrania

I dla przykładu z moich obliczeń wynika, że współczynnik dla głosów ze Skórzewa to około 0,84 a z kolei z Dąbrówki to 1,10 czyli jak widać jeśli liczba jednostkowych głosów na dany projekt w danej grupie będzie zbliżona, to współczynnik korygujący może mieć znaczenie przy wyborze projektu do realizacji.

Współczynniki korygujące

Wczoraj na stronie UG (link) pojawiły się konkretne wartości współczynników korygujących, przez które mnożone będą sumy głosów w tegorocznej edycji DBO.

Grupa I
1,1041 - Dąbrówka
1,2023 - Dopiewo
0,8424 - Skórzewo

Grupa II
0,9266 - Dąbrowa
1,0579 - Dopiewiec
0,9398 - Konarzewo
1,0207 - Palędzie
1,0991 - Zakrzewo

Grupa III
1,2188 - Gołuski
1,2188 - Trzcielin
0,8108 - Więckowice

Jestem zniesmaczona projektem El Pueblo z Dąbrówki

Jestem zniesmaczona projektem El Pueblo z Dąbrówki. Czy budżet obywatelski ma być formą dofinansowania prywatnego biznesu? No bo skoro w projekcie czytam, że 24 tys. ma dostać "primavera pr events" a koszt wynajmu to bezpośredni zarobek dla El Pueblo to coś tu jest nie tak. Wyobrażałam sobie, że środki publiczne z DBO będą przeznaczone na inwestycje ogólnie dostępne dla mieszkańców. Dlatego namawiam wszystkich aby nie głosować na projekt, który ma na celu wsparcie finansowe dla lokalnej firmy. W Dąbrówce jest lepszy i ogólnie dostępny projekt, na który można głosować. Chodzi o projekt nr 5 w pierwszej grupie czyli "Zagospodarowanie parku poprzez modernizację placu zabaw oraz wykonanie trawiastego boiska do gry w piłkę nożną" w parku przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Nowaka w Dąbrówce.

dlaczego trzeba podawać dane osobowe przy głosowaniu?

Głosowanie powinno być tajne, w tej chwili trzeba podać dane osobowe razem z numerem Pesel.
Jak to się ma do RODO?

Dane osobowe

Głosowanie powinno być tajne

Budżety obywatelskie nie mają podstawy prawnej, brak nadal regulacji na poziomie ogólnokrajowym. Samorządy zatem realizują te budżety na zasadzie konsultacji społecznych, gdzie "głos" to de facto wniosek mieszkańca, podpisany przez niego i zawierający niezbędne dane, na które wyraża zgodę na przetwarzanie zgodnie z RODO.

Dopóki ustawodawca nie ureguluje tej kwestii, dopóty będą wątpliwości i rożne formy przeprowadzania konsultacji nazywanych budżetami obywatelskimi czy też partycypacyjnymi.

Nieco więcej w tym temacie:
https://www.poradyodo.pl/administracja-publiczna/g...

PS. Gdyby głosowanie miało być podobne do tego, które odbywa się na zasadzie ustawy Kodeks wyborczy, to koszt przeprowadzenia wyborów w gminie Dopiewo pewnie przekroczyłby kwotę, która jest przeznaczona na realizację projektów wybranych przez mieszkańców.

nie powinno byc zadnego DBO,

nie powinno byc zadnego DBO, to anachronizm, socjalistyczne mydlenie oczu obywateli ze niby o czyms decydują, bzdura kompletna. Radni wsluchujac sie w glosy obywateli powinni sukcesywnie doprowadzac do realizacji postulatow mieszkancow z ogolnego budzetu, po kolei, w miare potrzeb, itd

boisko i plac zabaw w Dąbrówce przy najlepszej gminnej szkole

Zachęcamy wszystkich do oddania głosu na projekt w DBO grupa 1 projekt nr 5, który może być zrealizowany na terenie naszej szkoły: modernizacja placu zabaw oraz budowa nowego trawiastego boiska do gry wartość projektu to 144 tys. zł - jest o co walczyć :)

Głosować mogą wszyscy zamieszkujący w naszej gminie , nawet dzieci !!! Swoje głosy można oddawać przez internet na stronie https://dbo.dopiewo.pl/glosuj oraz formie papierowej. Punkt głosowania został utworzony w holu naszej szkoły. ZAPRASZAMY !!!

Poszukujemy osób, które będą zbierać głosy i zachęcać do głosowania mieszkańców Dąbrówki w Centrum Handlowym Dąbrówka codziennie dyżury po 2 godziny oraz w niedzielę pod Kościołem .

Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału,

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !!!

Osoby które chcę pomóc zapraszamy do kontaktu :

Agnieszka tel.606690960

Asia tel.663 773 319‬

Ostatni dzień głosowania

Głosować online możemy do północy w piątek 16 listopada br. Karty papierowe do głosowania należy dostarczyć do godz.15.30 w piątek 16 listopada br., urna znajduje się w Biurze Obsługi Klienta w tutejszym urzędzie.

Link: dopiewo.pl

Wyniki DBO 2019

Tym razem mamy 3 zwycięzców: Dąbrówka, Palędzie i Więckowice. O braku szczęścia może mowić projekt z Dopiewa, bo zabrakło im niewiele, jednak duża liczba głosów papierowych z Dąbrówki zdecydowała o wyniku w tej grupie.

Więcej informacji:
https://www.dopiewo.pl/aktualnosci/2018-11-21/dbo-...

Wyniki 2019

Brawo,brawo Palędzie.