Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Linia 400 kV Plewiska-Baczyna

Witam

Rozpisany został przetarg na budowę linii 2 x 400 kV Plewiska-Baczyna:

http://www.pse.pl/index.php?dzid=265&did=3629

Linia prawdopodobnie ma biec ze stacji SE Plewiska wzdłuż autostrady przez: Gołuski, Dopiewiec przez Dopiewo.

W UG Dopiewo można zobaczyć wariant tej trasy. Tak jak zawsze wyłoniony wykonawca wybierze swój przebieg ale z mojego punktu widzenia wybierze trasę wzdłuż autostrady. Trasa przy autostradzie jest najbardziej pod względem urbanistycznym optymalna (najmniej zabudowań).

Przypominam seria słupów E33 to słupy o wysokości ok. 70 m (sosna dorosła ma ok. 30 m) i będą najprawdopodobniej miały oświetlenie przeszkodowe.

Także kolejna bitwa z PSE nadchodzi.

SIWZ (tajne przez poufne)

W SIWZ czytamy:

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Program Funkcjonalno–Użytkowy.
[...]

Niestety część II SIWZ nie została udostępniona na stronie pse.pl ponieważ:

Wykonawca w celu otrzymania Części II SIWZ jest zobowiązany do przekazania
Zamawiającemu oświadczeń o zachowaniu poufności zawartych we Wzorze nr 12 Części III SIWZ.

SIWZ (tajne prze poufne)

W części II jest pokazana wstępny przebieg i nie chcą robić burzy jak to było z linią 2x400 kV Plewiska - Piła Krzewina.

Zgodnie z ustawą PSE ma do tego prawo i z niego skorzystało.......niestety.

Plewiska-Bis

Jakiś czas temu lokalne stowarzyszenia postulowały do ministra energii aby powrócić do koncepcji wyprowadzenia punktu wyjścia/wejścia nowych linii WN w stacji Plewiska-Bis, która miałaby być oddalona od aglomeracji poznańskiej. Poza petycją nie było słychać o żadnych efektach, więc zakładam że tej stacji jednak nie będzie.

Plawiska-Bis

Plewiska-Bis już są raczej przeszłością:
* http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23
* https://www.dopiewo.pl/ff/media/2016-08/4.pdf

Jedyne co Stowarzyszenia wywalczyły to słupy w rejonie Dąbrowy nie będą posiadać oświetlenia przeszkodowego lecz kosztem ich ilości - będzie ich więcej.

Tajne przez poufne cd.

Widać, że PSE wyciąga wnioski i utajnia jak może. Skoro to robi to możemy się domyślać, że przyczyną jest wysokie prawdopodobieństwo dużej skali protestów.

- Co dziwne wgląd do niej mają tylko wykonawcy, którzy zdecydują się wziąć udział w przetargu i wpłacić blisko 2 mln złotych wadium. Budzi to pewny niepokój, ponieważ pamiętamy sytuację sprzed roku, dwóch, kiedy to PSE wskazując przebieg linii poróżniło mieszkańców kilku podpoznańskich gmin - zauważa Anna Niesiobęcka, sołtys Soboty-Bytkowa w gminie Rokietnica.

źródło: http://bit.ly/2flkOnk

Linia 400 kV Plewiska-Baczyna

Jeśli chodzi o sam przebieg linii to niestety, przyglądając się na mało wyrazisty stosunek Gminy (mówię tutaj głównie o Panu Przepiórze z Wójtem) do inwestycji pn. "Budowa linii 2x400 kV SE Plewska - SE Piła Krzewina" jest duża szansa na to, że PSE zbuduje linie jak zechce. Podobała mi się natomiast zdecydowanie postawa osób reprezentujących gminę Tarnowo Podgórne.

Na samej budowie linii Gmina napewno straci niż zyska, ponieważ ludzie nie chcą żyć tuż obok linii a PSE zapłaci tylko podatek za grunt na którym tylko stoi.

Top Secret

jest duża szansa na to, że PSE zbuduje linie jak zechce

Na to wygląda. Z tego co udało mi się ustalić to Urząd w Dopiewie nie tylko nie dysponuje żadnymi materiałami od PSE odnośnie przebiegu, ale także na wyraźny wniosek z Dopiewa PSE odmawia udzielenia jakichkolwiek informacji zasłaniając się stosownymi przepisami, które w tym celu zostały właśnie stworzone. Przyjęto najwyraźniej założenie, że bezpieczeństwo energetyczne ma wyższy priorytet niż realny udział społeczeństwa. Pytanie jakie się rodzi to na ile jest to rzeczywiście troska o bezpieczeństwo, a na ile lobbowanie ponadnarodowych korporacji, które chcą de facto sprzedawać Polsce energię - bo jak wiemy tej zaczyna u nas brakować. A większe zapotrzebowanie na energię niesie za sobą konieczność rozbudowy oraz modernizacji systemu przesyłowego.

Bardzo słuszna uwaga. Nasze

Bardzo słuszna uwaga. Nasze moce wytwórcze w Polsce są u kresu swojej żywotności (zaplanowany czas życia elektrowni to ok. 40 lat). Ale to temat na osobny wątek.
PSE to nie byle jaki partner, mam znim do czynienia na codzień. Z uwagi na fakt, że w ich szeregach jest sztab prawników i ekspertów, którzy doskonale znają się na socjotechnikach w manipulacji społeczeństwem, nie można traktować ich jak "zwykły urzad".
Trzeba tutaj kłaść wyraźny nacisk aby przebieg planowanej inwestycji szedł w trasie istniejącej linii 1x400 kV Plewiska-Baczyna (wzdłuż S11). Jeśli zgodzimy się na nowy przebieg to zachwilę nasza gmina pokryje się samymi liniami. Proszę tutaj mieć na uwadzę że jest możliwy również przebieg jeszcze kolejnej linii relacji Plewiska - Eisenhuttenstadt.

Wykonawca wyłoniony

Witam

Informacja z PSE o wyborze wykonawcy na realizację zadania:

https://www.pse.pl/przetargi/przetargi-publiczne/p...

Przebieg

Dzięki diehard za info. Daj znać jak zaczną się "konsultacje społeczne" w sprawie przebiegu trasy :)

Wrzucam info o wyłonieniu wykonawcy:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły przetarg na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Zwycięzcą tego postępowania zostało polsko-chińskie konsorcjum.

W przetargu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska zwyciężyło konsorcjum, w którego skład wchodzą: Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa oraz Agencja Promocji Inwestycji. Za realizację inwestycji konsorcjum zaoferowało cenę w wysokości 365,064 mln zł, skracając jednocześnie czas realizacji zadania o 12 miesięcy (w stosunku do założeń przetargowych).

Oprócz zwycięskiego konsorcjum oferty w przetargu złożyło jeszcze pięć podmiotów, ale cztery z ofert zostały odrzucone ponieważ wykonawcy nie przedłużyli terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. Drugą ofertę, która nie zostało odrzucona złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud, które zaoferowało cenę na poziomie prawie 398,705 mln zł.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Baczyna-Plewiska jest strategicznym elementem poprawy pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Szacowana długość linii wyniesie około 147 km. Umowa z wykonawcami inwestycji ma zostać podpisana po zakończeniu wykonania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej, której obowiązek wynika z faktu, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

źródło: http://elektrosystemy.pl/?p=27340

Konsultacje społeczne

Pawelek, z autopsji wiem, że zanim prawnicy ustalą kształt umowy to konsultacje najszybciej się zaczną maj/czerwiec.

Spotkajmy się 11.04 godz. 18:00

Informacja ze Starostwa Powiatowego:

Zapraszamy na kolejną debatę w ramach akcji społecznej „Spotkajmy się w Powiatowej 17.”, którą organizują Fundacja Barak Kultury i poznańska redakcja „Gazety Wyborczej”, a finansowo wspiera powiat poznański. Tym razem spotkanie odbędzie się 11 kwietnia w Domu Strażaka w Dopiewie. W jego trakcie uczestnicy debaty porozmawiają o tym, jak na życie mieszkańców tej miejscowości wpłynie planowana budowa linii wysokiego napięcia. Pomysł trasy, przedstawiony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jak na razie jest bowiem mocno krytykowany. Czy w tym przypadku uda się wypracować kompromis?

Cykl siedemnastu debat ma przyczynić się do zdiagnozowania wyzwań i wypracowania nowoczesnych rozwiązań zadań, przed którymi stoją gminy powiatu poznańskiego. Akcja “Spotkajmy się w Powiatowej 17.”, to próba zwrócenia uwagi na procesy, jakie zachodzą w miastach powiatu, a przede wszystkim to chęć wyszukiwania takich kierunków ich rozwoju, by stały się one atrakcyjnymi miejscami do życia dla swoich mieszkańców. Akcję „Spotkajmy się w Powiatowej 17.” można śledzić na łamach poznańskiego wydania „Gazety Wyborczej” lub na jej stronie internetowej.

Plakat: link

Spotkajmy się w Powiatowej 17

Dziękuję za informację Pawelek. Moim zdaniem spotkanie dotyczyć będzie raczej linii 2x400 kV Plewiska-Krzewina. Ponieważ trasę przebiegu linii już znamy.
Z mojego punktu widzenia tematem spotkania winno być raczej odwodnienie terenów, który staje się szerszym problemem i dotyczy praktycznie całej gminy. Ale to sprawa na osobny wątek.

Debata nt. linii 400 kV 11.04.2018 - sprawy niedokończone

Wykonawca linii najprawdopodbniej będzie starał się uzyskać decyzję "lokalizacyjną" w skr. DCLIP w urzędzie Gminy Dopiewo. Oczywiście jeśli to nie pomoże, pójdzie specustawą to decyzję wyda Wojewoda. Czy Pan Wójt może nakazać w decyzji lokalizacyjnej wybudowania linii przez wykonawcę o wysokości do 49 m ?- unikniemy wtedy oświetlenia przeszkodowego z nieprzyjemnym dźwiękiem Gmina jest właścicielem większości działek i ma coś do powiedzenia. Wykonawca jest stroną proszącą.
Na spotkaniu odniosłem takie wrażenie, że P. Napierała "nic" nie może bo PSE ma specustawę. Ale to nieprawda. Może wydać opinię do Wojewody ws. realizacji zadania.

Dziwna debata

Komentarz pojawił się także tutaj: http://www.dopiewo.pulsgminy.pl/gd/775

Pani Wilczyńska pisze:

Moim zdaniem debata była raczej pogadanką nie na temat. Bo o czym tu debatować, gdy nie znamy ani przebiegu planowanej inwestycji, ani jakichkolwiek innych założeń projektu.

W trakcie debaty ktoś wspomniał, że PSE przykłada dużą rolę do konsultacji. Ja ujmę to inaczej: PSE inwestuje sporo środków w takie prowadzenie konsultacji, aby jak najsprawniej przeprowadzić proces inwestycyjny. I w ogóle mnie to nie dziwi. Patrząc na ilość i skalę inwestycji jakie PSE obecnie prowadzi oraz jakie są na horyzoncie, to rzeczywiście nie można odmówić PSE profesjonalizmu w działaniu (a konkretnie firmom, które w formie outsourcingu obsługują ten proces). Proces "konsultowania" jest tak prowadzony, że największe konflikty są nie na linii PSE-mieszkańcy, tylko na linii samorząd-mieszkańcy albo najlepiej bezpośrednio pomiędzy mieszkańcami.

Siłą rzeczy jeśli ktoś czuje się poszkodowany to bliżej i prościej jest uderzać w wójta/burmistrza niż w jakieś tam odległe PSE, które obudowane jest obsługą prawną niczym fosą wokół ufortyfikowanej twierdzy.

Debata

Najlepiej "pawelek" to nie wymagać od nikogo niczego. A słupy niech budują pod oknami domów. Niestety nie miałem możliwości zapytać PSE bezpośrednio bo nikogo od nich nie było.

Nie chce aby to doprowadziło do sytuacji, w której PSE zaskoczy nas nową trasą powodując kłótnie między ludźmi. Tak jak było z poprzednią linią.

Zaskoczenie

Nie chce aby to doprowadziło do sytuacji, w której PSE zaskoczy nas nową trasą powodując kłótnie między ludźmi.

Ale przecież dokładnie tak będzie. W jaki sposób miałoby nie dojść do "zaskoczenia"? Na trasie przebiegu, niezależnie jaki by on nie był, zawsze znajdą się osoby i podmioty, którym taki przebieg nie będzie odpowiadał.

zaskoczenie

Pawełek już odpowiadam. Jeśli gmina wpisałaby trasę w studium planowania zagosp. terenu, oczywiście po uprzednich konsultacjach, to projektanci linii skorzystali by z tej opcji. Zdaję z tego sobie sprawę, że jest to bardzo delikatny temat, ale rozwiązując go na początku, spewnością niebyłoby kłótni między ludźmi - tymbardziej że linia ma powstać wzdłuż dróg publicznych. To jest najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem urbanistycznym. Jedyne czego oczekuję od włodarzy gminy to wyegzekwowanie na wykonawcy na elementy, które pisałem powyżej (słupy bez przeszkodowego oświetlenia etc.). Tylko permanetny dialog oraz transparentność w działaniu może doprowadzić do złagodzenia potencjalnych napięć. Jeśli Wykonawca w ostateczności skorzysta z zapisów "specustawy" gmina ma możliwość wydania opinii w sprawie przebiegu linii i wymusić na Wykonawcy pewne działania.

Wątpliwe

Jeśli gmina wpisałaby trasę w studium planowania zagosp. terenu, oczywiście po uprzednich konsultacjach

Być może się mylę, ale mając na uwadze nie tylko małą ilość czasu, ale także wiele innych czynników - wydaje mi się, że ten wariant jest mało prawdopodobny.

.

Na tym etapie to pewnie masz rację, ale gmina wiedziała o tym już od 3.2015 r.

Co do studium

Takich kombinacji z przebiegiem trasy najwyższych napięć próbowała już gmina Kórnik. A następnie przegrała z PSE proces o odszkodowanie na kwotę 50 milionów nowych złotych. Nie wiem jak się z tego wykaraskali ale niech to będzie takim "memento" zanim zrobimy (nasza gmina) coś nierozważnego

65 mln zł

Tak pamiętam tę sprawę, chodziło o 65 mln zł ale skończyło się na jakimś porozumieniu i kwocie kilkuset tys. zł. Ostatecznie jak wiemy linia i tak powstała. Ale tamten przykład to akurat takie dość ciekawe studium przypadku, gdzie tamtejsza rada gminy chciała teoretycznie samodzielnie przygotować korytarz - który nie był "po drodze" PSE. Ostatecznie starcie gminy z PSE wygląda zazwyczaj jak spotkanie pitbulla z ratlerkiem, więc nie dziwi mnie wcale że dla wielu stron rozwiązanie w postaci specustawy wydaje się najbardziej korzystne. Niestety nie daje to żadnej realnej możliwości dla lokalnych społeczności, ale jak życie pokazuje - próba zmian przebiegu zwykle oznacza przeniesienie niemiłej niespodzianki z jednej społeczności do innej. Niestety nasze tereny są tak gęsto zabudowane, że problemy z lokalizowaniem inwestycji typu WN są gwarantowane.

A jak już było w tym wątku wspomniane, naszej gminy dotyczy nie tylko linia do Piły Krzewiny i Baczyny, ale także jeszcze jedna do Eisenhüttenstadt. Czyli w sumie 3 nowe linie wielotorowe 400kV.

trasa

Jest kilka przyczyn nie podejmowania przez UG sprawy wpisania trasy do studium zbliżające się wybory, unikanie drażliwych dyskusji przy opracowaniu studium, spec ustawa itp.
Z tego co widać na planie inwestycji PSE https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-sy...
mają tylko 3 lata na wybudowanie linii. Z tego wynika, że inwestycję zrealizują na bazie specustawy. Ponieważ sprawy formalnoprawne przy standardowej procedurze trwają zwykle około 3-4 lat a budowa samej linii 2 lata - to odpowiedź jest jedna.

Umowa podpisana

Obwieszczam, iż po prawie półrocznej ciszy została podpisana umowa na realizację zadania:

https://www.wnp.pl/wiadomosci/pse-maja-wykonawce-l...

Re: Umowa

po prawie półrocznej ciszy została podpisana umowa

Dzięki za info. Czyli niebawem kolejne tzw. "konsultacje w sprawie 400kV" :)

Założenia projektowe

16 września poznamy założenia projektowe budowy nowej linii 400 kV na trasie Plewiska - Baczyna. Przedstawiciele inwestora przyjadą na spotkanie z radnymi na posiedzenie Komisji Budżetu Rady Gminy Dopiewo. Początek o godz. 15.00.

Planowane są także spotkania z mieszkańcami w dniach 24 i 25 września. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Konsultacje społeczne

Zamieszczam informacje dotyczące "konsultacji" społecznych, o ile to będą konsultacje, a nie jak zawsze prezentacja.

24 września godz. 20:00 - świetlica w Dopiewcu ul. Szkolna 11

25 września 2019 godz. 18:00 - świetlica w Gołuskach, ul. Polna 2

25 września 2019 godz. 20:00 - CRK w Konarzewie, ul. Poznańska 19

Konsultacje cd.

Chyba umknał jeden termin, tj.:
24 września 2019 roku, godz. 18:00, świetlica OSP w Dopiewie, ul. Szkolna 21.

źródło: https://baczyna-plewiska.pl/#ps-aktualnosci/57

Planowany przebieg przez gminę Dopiewo

Taką mapkę opublikował radny Paweł Jazy (link):

Znamy proponowany przebieg linii wysokich napięć 2x400 kV Plewiska - Baczyna przez naszą gminę !

W przybliżeniu pokazuje to załączona mapa. Linia wychodzić będzie ze stacji elektroenergetycznej w Plewiskach a następnie wzdłuż S-11, a następnie A-2 przechodzić będzie przez sołectwa Gołuski, Konarzewo, Dopiewiec i Dopiewo.

Propozycja zakłada przeprowadzenie linii na północy Konarzewa, po przeciwnej stronie autostrady. Planuje się słupy w barwach neutralnych, bez migających kul, o wysokości około 50 m. Inwestycja ma charakter państwowy i jest objęta tzw. specustawą przesyłową.

Spotkanie z inwestorem w sprawie realizacji linii:
25 września, godz. 20.00 - CRK Konarzewo.
Będzie okazja żeby zgłosić uwagi do projektu.

Przebieg linii

Po wczorajszych konsultacjach sprawa wygląda następująco:
- słupy przy skrzyżowaniu z S11będą miały około 90 m - 100 m wysokości;
- przy Dopiewie słupy chcą schować w koronach drzew
- na pozostałych odcinakch wzdłuż A2 od 45 do 53 m

Odległość skrajnego przewodu linii do skraju jezdni A2 55 m

Gabaryt słupa (czyli szerokość w najszerszym miejscu) to ok. 12 m

Szerokość pasa technologicznego 2x35 m licząc od osi słupa - w tej szerokości PSE będzie ustanawiało służebność przesyłu wraz z odszkodowaniami na podstawie operatów szacunkowych.

Z tego co mówił P. Czajkowski z Elbudu Warszawa, linia nie będzie posiadać świetlnego oznakowania przeszkodowego. Nie ma natomiast pewności co do koloru słupów.