Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Węzeł na Junikowie coraz bliżej

Projekt budowy zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, wraz z budową bezkolizyjnego przejazdu oraz przejścia pod linią kolejową E20, wkracza w kolejną fazę. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie rozpisała przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z projektem budowlanym dla tej inwestycji. Potencjalni wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do 11 września.

Zadaniem wybranego oferenta będzie opracowanie projektu budowlanego wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) wraz z układem drogowym, budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej, parkingów, infrastruktury autobusowej przy peronie kolejowym w kierunku Poznania, a także projektu zagospodarowania terenu z małą architekturą i zielenią. On również sporządzi m.in. kosztorys inwestorski oraz harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. Do jego obowiązków będzie także należało uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy.

Wykonanie zamówienia podzielono na kilka etapów. Do końca sierpnia przyszłego roku ma powstać kompletny program funkcjonalno-użytkowy, do końca przyszłego roku wykonawca ma przekazać projekt budowlany wraz z kosztorysami oraz wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę, które to decyzje powinny zapaść do końca kwietnia 2019 roku. Realizację prac budowlanych zaplanowano na trzy lata. Jak czytamy w materiałach przetargowych, wykonawca będzie sprawował nadzór autorski nad realizacją projektu maksymalnie do 30 czerwca 2022 roku.

Brak bezkolizyjnego przejazdu przez tory linii kolejowej E20, łączącej Warszawę z Berlinem, od lat stanowi problem nie tylko dla mieszkańców Plewisk, Komornik, Junikowa i Grunwaldu oraz działających w tym rejonie firm, lecz również dla wszystkich, którzy chcą ul. Grunwaldzką dojechać do autostrady A2 i drogi krajowej nr 5. Przez przejazd kolejowy na ul. Grunwaldzkiej przejeżdża w ciągu doby ok. 10 tys. pojazdów. Ze względu na duże natężenie ruchu kolejowego przejazd ten jest zamykany średnio co 15 minut, co generuje utrudnienia w ruchu pojazdów, również komunikacji publicznej. Dziennie przez stację Poznań Junikowo przejeżdża 135 pociągów, z których 35 zatrzymuje się na tej stacji.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy, który - staraniem Miasta Poznań, gminy Komorniki i Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kosztem ok. 60 mln zł - ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie tej stacji, zapewni bezkolizyjny przejazd i przejście pod torami linii kolejowej E20. W ciągu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, połączona z ul. Piwoniową i Szarotkową. Po stronie Poznania zbudowana zostanie kładka dla pieszych. Zamontowane zostaną schody i windy.

Rozwiązania zastosowane przy budowie węzła mają umożliwić szybką i bezkolizyjną przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" na ok. 200 miejsc postojowych. 24 sierpnia ruszyły konsultacje społeczne tego projektu. Dzięki nim, do 15 września, mieszkańcy Poznania oraz gminy Komorniki mogą zapoznać się z planowanymi rozwiązaniami, sformułować swoje uwagi i przesłać je na adres adres poczty elektronicznej:

- W ramach konsultacji planowane jest również spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 6 września o godz. 17.00 w szkole przy ul. Żonkilowej w Poznaniu - informuje Agata Kaniewska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

  • Plan sytuacyjny: pdf

Tekst w całości ze strony zdm.poznan.pl