Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

13 propozycji w Dopiewskim Budżecie Obywatelskim

Znamy już propozycje złożone przez mieszkańców do Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego. Dla przypomnienia: kwota została ustalona na 150.000 zł a głosowanie już na początku grudnia, tj. w dniach od 1 do 11 grudnia br.

Poniżej informacje z oficjalnej strony dbo.dopiewo.pl, w kolejności publikacji:

1.
Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw
(Dąbrówka ul. Komornicka (dz. nr 585/1))
150.000 zł
DĄBRÓWKA PUMPTRACK to innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach, longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.

2.
Zadaszony parking dla rowerów przy boisku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
(Teren przyszkolny Szkoły Podstawowej w Dąbrówce ul. Malinowa (dz. nr 1/43), w bezpośrednim sąsiedztwie boiska szkolnego. )
65.000 zł
Parking dla rowerów w formie zadaszonej wiaty, wyposażony w praktycznie i wytrzymałe stojaki U-kształtne do mocowania rowerów, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie boiska Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.

3.
„Prawo dla dzieci” - praktyczne warsztaty dla uczniów szkół
(Wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja w gminie Dopiewo )
30.000 zł
Praktyczne warsztaty (w małych grupach) z prawnikiem zapoznają dzieci i młodzież z prawem, które je dotyczy. Chodzi tu przede wszystkim o NIEłamanie prawa przez dzieci (kradzież, obrażanie, niszczenie mienia itd.) . Dzieci muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji popełnianych czynów, nawet tych popełnianych nieświadomie.
Nie chcemy dzieci straszyć, chcemy je uświadomić, aby nie zrobiły nieświadomie jakiegoś głupstwa, którego będą kiedyś żałować.

4.
Słupy artystyczne
(Gmina Dopiewo)
44.092 zł
Słupy artystyczne maja za zadanie promować działalność artystyczną mieszkańców Gminy Dopiewo. Słupy artystyczne maja stanąć w różnych miejscach we wszystkich sołectwach Gminy Dopiewo. Na wszystkich słupach jednocześnie ma się pojawiać w formie graficznej informacja o danym artyście. Wymiana informacji ma następować co kwartał. Zadanie społeczne- integracja sztuki z środowiskiem publicznym, przy jednoczesnej promocji danego artysty.

5.
Rozbudowa systemu wspomagania Straży Gminnej wraz z budową portalu „Bezpieczna Gmina Dopiewo”
(Gmina Dopiewo )
86.500 zł
Portal „Bezpieczna Gmina Dopiewo” umożliwi mieszkańcom zgłaszanie niepokojących zdarzeń z terenu Gminy Dopiewo. Dzięki portalowi każdy, kto chciałby powiadomić odpowiednie służby może to uczynić łatwo i szybko, a aplikacja mobilna stwarza możliwości łatwego komunikowania się za pomocą smartfonu. Proponowane rozwiązanie może być traktowane jako element wstępny do dalszego rozwoju, np. pod kątem monitoringu wizyjnego.

6.
Przebudowa Dworca w Palędziu - kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
(Dworzec kolejowy w Palędziu )
30.000 zł
Dworzec w Palędziu – kampania informacyjna promująca stworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, wraz z budową przejścia podziemnego pod torami.
Kampania ma na celu uświadomienie mieszkańcom gminy Dopiewo możliwości oraz konieczności inwestowania przez gminę w infrastrukturę służącą komunikacji zbiorowej, ale także promowanie idei taniego i ekologicznego podróżowania.

7.
Informacyjno-rekreacyjny skwer przy stawie w Więckowicach
(Więckowice ul. Gromadzka nr dzialki 244 i 239/17)
149.100 zł
Wykonanie dokumentacji rozbudowy skweru. Założenia do dokumentacji: - budowa chodnika, - oświetlenie skweru, - budowa alejek spacerowych, - budowa alejki edukacyjnej, - budowa alejki informacyjnej, - budowa pomnika więckowickich powstańców, - uzupełnienie nasadzeń, - uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej, - oznaczenie parkingu do samochodów.

8.
Jasna Sprawa
(Działka nr 40/15 (łącznik między ul.Azaliową i ul.Kolejową) oraz działka nr 75/15 (ul.Majątkowa) w Dąbrówce )
52.000 zł
Projekt „Jasna Sprawa” dotyczy oświetlenia dwóch działek zlokalizowanych w Dąbrówce. Pierwsza działka to chodnik znajdujący się pomiędzy ul.Azaliową, a ul.Kolejową o długości 50m (wniosek o 2 lampy), druga działka to chodnik wzdłuż ul.Majątkowej o długości 120m (wniosek o 4 lampy). Obydwa miejsca charakteryzuje wysoki poziom ruchu pieszych (dorośli i dzieci) w godzinach porannych, popołudniowych jak i wieczornych. Obydwie działki łączy również zupełny brak oświetlenia.

9.
Budowa miejsca rekreacji dla młodzieży, dzieci i mieszkańców Skórzewa
(Skórzewo ul. Poznańska (park) )
40.000 zł
Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców Gminy i Skorzewa, zarówno dla starszych jak i dla młodzieży ,polegającej na wybudowaniu siłowni zewnętrznej,okresowego lodowiska (w sezonie zimowym ) oraz uzupełnienie wyposażenia na obecnie istniejącym placu zabaw w parku '' skórzewskim".

10.
Sportowe Palędzie – zagospodarowanie boiska wiejskiego
(Palędzie, ul. Leśna (dz. nr 48) )
67.000 zł
Projekt powiększający bazę sportową gminy Dopiewo. W ramach modernizacji boiska, znalazło by się pełnowymiarowe, jedno z pierwszych w Polsce boisko do Ultimate Frisbee oraz wyznaczenie bezpiecznych torów, przystosowanych do łucznictwa. Dodatkowo przy sąsiadującym budynku stanął kontener sanitarny, który pełnił by rolę zaplecza na przechowanie sprzętu, czy sanitariat. Modernizacja boiska, pozwoliła by na uatrakcyjnienie działki również do innych celów kulturalno-rekreacyjnych m.in festyny.

11.
"Zielone Zacisze" - Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie
(Konarzewo, plac u zbiegu ulic Kościelnej i Szkolnej, działki nr. ewid. 366/2 i 367 (doły konarzewskie) )
50.000 zł
Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Konarzewie, poprzez utworzenie ciągów pieszych wraz z przylegającą zielenią urządzoną i miejscami do siedzenia oraz uruchomienie na powierzchni stawu pływającej fontanny z oświetleniem typu LED. Stworzenie w Konarzewie estetycznego miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości.

12.
Lodowisko – 2017 Dąbrowa
(Dąbrowa, ul. Szkolna 41, teren boiska szkoły podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie. Wymagana powierzchnia min. 200m2)
50.000 zł
Projekt Lodowisko-2017- obejmuje wynajem na okres ferii zimowych profesjonalnego lodowiska o powierzchni 200m2. Inwestor wynajmujący zapewnia: wynajem powierzchni, transport, montaż i demontaż, system wypożyczania łyżew, ubezpieczenie OC i NW

13.
PARQ 2.0.Strefa rekreacji, sportu i kultury (etap I)
(Dąbrówka, ul. Komornicka, dz. nr 585/1.)
150.000 zł
PARO 2.0 jest projektem społecznym mieszkańców Os. Księżnej Dąbrówki, członków Stowarzyszenia Wspólna Przestrzeń. Pragniemy stworzyć strefę aktywności, która będzie atrakcyjna dzięki swej wielofunkcyjności. Miejsce zarówno dla fanów aktywności ruchowej, jak i osób poszukujących ławki, na której można w spokoju posiedzieć. Pokochają je zwolennicy pikników, spotkań przy ognisku czy seansów filmowych. W pierwszym etapie, na przygotowanym terenie, zostaną posadzone duże drzewa, zostanie zaprowadzony trawnik, stanie Street Workout, Kinoteatr i ławki.

Wysokość kwoty w DBO

Już o tym pisałem ale napiszę szerzej jeszcze raz. Mam nadzieję, że w przyszłorocznej edycji DBO kwota i zasady wynikające z uchwały będą tak zmienione, żeby nie było takiej teoretycznie możliwej sytuacji:

Załóżmy hipotetycznie, że zgłoszono 7 projektów a po głosowaniu wyniki rozkładają się w taki sposób:

1. Projekt A za 45.000 zł - 850 głosów
2. Projekt B za 150.000 zł - 799 głosów
3. Projekt C za 140.000 zł - 655 głosów
4. Projekt D za 120.000 zł - 400 głosów
5. Projekt E za 30.000 zł - 120 głosów
6. Projekt F za 110.000 zł - 60 głosów
7. Projekt G za 40.000 zł - 29 głosów

Według tego, co mamy na rok 2016, na podstawie głosów jak wyżej, w roku 2017 zrealizowane zostać powinny dwa projekty:

1. Projekt A za 45.000 zł - 850 głosów
2. Projekt E za 30.000 zł - 120 głosów

Czyli przepadają projekty z całkiem sporym poparciem społecznym ponieważ nie zmieściły się one w widełkach kwotowych. Dlatego też sugeruję Radzie Gminy zastanowić się nad tym aby tak zmodyfikować uchwałę na następny rok, aby:
a) zwiększyć kwotę DBO do przynajmniej 500 tys. zł
b) zostawić górny limit jednej propozycji 150 tys. zł

Można też rozważyć podział puli na tzw. małe i duże projekty, czyli aby nie stworzyć sytuacji jak teraz, że jeśli wygra projekt z kwotą 150.000 zł, to żaden mały projekt już się nie zmieści.

Trzeba poczekać na weryfikację

Trzeba poczekać na weryfikację tych projektów bo niektóre z nich są mocno niedoszacowane. Już nie wspomnę o tych które wabią głosujących elementami które nie będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Brakuje Obiektu Sportowego - Strzelnicy

Brakuje Obiektu Sportowego - Strzelnicy w naszej gminie

Strzelnica

Strzelnica to akurat dobry pomysł ale najpewniej nie nadaje to się za bardzo z DBO. Była i nieczynna strzelnica wojskowa znajduje się w gminie na terenie byłej bazy rakietowej w Lisówkach. Kto wie, może kiedyś będzie można tam znowu poćwiczyć strzelanie :)

Projekty zatwierdzone

Jak widac na stronie https://dbo.dopiewo.pl/tabela wszystkie zgłoszone projekty zostały zatwierdzone. Są jakieś zmiany w niektórych z nich ale raczej kosmetyczne. Z treści uchwały wynika, że do 25 listopada powinna ukazać się ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie. Wcześniej powinno się odbyć także komisyjne losowanie numerków, czyli kolejność projektów na liście zostanie ustalona w drodze losowania. Każdy zameldowany i pełnoletni mieszkanieć będzie mógł oddać jeden głos na jeden projekt w dniach od 1 do 11 grudnia br.