Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Szansa na miejsce publiczne w Dąbrówce?

Niniejszy wpis wrzucam celem wywołania ewentualnej dyskusji wokół przeznaczenia terenu w centralnym punkcie planowanej kolejnej części osiedla w Dąbrówce. Konkretnie chodzi o dwie działki przeznaczone na "sport i rekreację" w samym środku terenu objętego niedawno planem miejscowym.

Temat niejako wywołał radny Dąbrówki, Justin Nnorom (źródło):

Informuję że [...] Rada Gminy [...] podjęła Uchwałę Nr XXI/297/16 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ul. Komornickiej, na działkach o nr ewid. od 427 do 584 oraz działkach o nr ewidencyjnych 585/1 i 585/2. W związku z powyższym, zapraszam mieszkańców Dąbrówki do składania propozycji zagospodarowania terenu przeznaczonego na sport i rekreację, można się ze mną spotkać osobiście na dyżurze Radnych w SP przy ul. Malinowej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub skontaktować mailowo na

Dla rozjaśnienia tematu wstawiam załącznik graficzny ze wspomnianego mpzp (źródło) wraz z zaznaczeniem przedmiotowego terenu oznaczonego jako "1US":
Miejsce publiczne Dąbrówka

Zaznaczony obszar 1US ma powierzchnię 3.921 m2, a drugi mniejszy 2US 1.454 m2. Co dość istotne, właścicielem gruntu jest Gmina Dopiewo, a zatem jest to teren publiczny, na którym gmina w ramach zadania inwestycyjnego może zrealizować inwestycję zgodną z przeznaczeniem zapisanym w mpzp.

Tak dla porównania: typowy zespół dwóch boisk wraz z zapleczem sanitarnym znany dobrze jako program "Orlik 2012" wymaga działki około 3.000 m2 (boisko do piłki 1.860 m2 + boisko wielofunkcyjne 613 m2 + budynek ok. 60 m2 + zagospodarowanie). A zatem ten większy obszar zaznaczony na planie jako 1US to już całkiem sensowna powierzchnia, choć co też widać na mapce - działka jest wąska i podłużna.

Wydaje mi się, że dla mieszkańców z okolic tego miejsca i nie tylko jest to ważny moment aby zastanowić się wspólnie nad przeznaczeniem tego terenu. Być może tegoroczne zgłaszanie propozycji do budżetu obywatelskiego będzie także stanowiło bodziec do zainteresowania się tematem przez mieszkańców, którzy zazwyczaj (generalnie) nie wykazują wielkiego zaangażowania w lokalne sprawy.

Moim zdaniem w Dąbrówce, która w trybie ekspresowym w ciągu paru lat z małej wioski przekształciła się w małe miasto, brakuje zdecydowanie czegoś co jest dość typowe w miastach właśnie. Brakuje centralnego miejsca publicznego, które zazwyczaj zrealizowane jest w postaci rynku czy jakiegoś innego centralnego placu. Nie twierdzę kategorycznie, że w Dąbrówce jest potrzebny Plac Wolności w wersji pomniejszonej, aczkolwiek uniwersalne miejsce publiczne, które mogłoby spełniać różne funkcje w zależności od potrzeb - to jest jakaś droga.

Podejrzewam, że propozycji będzie sporo, począwszy od boisk, kortów, placów zabaw, poprzez skatepark i rynek a skończywszy na odkrytym basenie albo sezonowej plaży bez wody :). Patrząc jak zmienił się ostatnio parking pod Aurorą widać wyraźnie zdecydowany brak w przestrzeni Dąbrówki miejsc, gdzie można pewne niezbędne funkcje realizować.

Inna dość istotna sprawa to demografia. W Dąbrówce i przyległych miejscowościach już teraz widać jak szybko rosną dzieci. Mimo, że nadal jest spora ilość dzieci korzystających z placów zabaw, to rośnie nam w siłę populacja starszych dzieciaków i młodzieży. Mając ten argument na myśli warto też wziąć pod uwagę, że samo miejsce jako takie niekoniecznie spełni rolę samo w sobie. Potrzebny jest animator pewnych wydarzeń, które mogą zagospodarować czas m.in. tym młodym ludziom, którzy jak wiemy prędzej czy później "z braku laku" znajdą sobie sami inne, niekoniecznie społeczne pożądane zajęcie.

I jeszcze jedna poboczna kwestia to koszty utrzymania takiego miejsca. Gdyby na przedmiotowym terenie miał powstać np. aquapark czy korty do squasha, to nie wydaje mi się, aby samorząd chciał wziąć w obecnej sytuacji budżetowej taki koszt na swoje barki.

Na koniec jeszcze fragment części opisowej dotyczącej 1US i 2US, wspomnianego na wstępie mpzp:

5. Dla terenów 1US, 2US ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. dopuszczenie lokalizacji budynków sportu i rekreacji, budynków gastronomii oraz innych budynków usługowych związanych z podstawową funkcją terenu;
 2. dopuszczenie lokalizacji obiektów sportu i rekreacji typu: korty tenisowe, boiska, place zabaw, parki linowe, mini pola golfowe;
 3. dopuszczenie lokalizacji placu utwardzonego z zastrzeżeniem pkt. 9);
 4. na jednej działce możliwość lokalizacji wyłącznie jednego budynku usługowego, z zastrzeżeniem pkt. 5);
 5. dopuszczenie realizacji budynku usługowego na kilku działkach ewidencyjnych w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego;
 6. dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
 7. wskaźnik intensywności zabudowy od 0 do 0,5 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
 8. maksymalną powierzchnię zabudowy – 30% powierzchni działki;
 9. minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego – 10% powierzchni działki;
 10. posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu;
 11. dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º;
 12. dopuszczenie zastosowania dachów płaskich;
 13. dowolne usytuowanie kalenicy głównej budynku;
 14. wysokość budynków:
  • a) 1 kondygnacja nadziemna;
  • b) nie więcej niż 5,0 m;
 15. zakaz lokalizacji kondygnacji podziemnej budynków;
 16. zastosowanie materiałów elewacyjnych w kolorach pastelowych lub w kolorze naturalnym materiału ceramicznego, szarym i białym;
 17. zastosowanie dachówki ceramicznej, betonowej, bitumicznej lub materiału dachówkopodobnego w kolorze ceglasto–czerwonym, brązowym lub grafitowym;
 18. dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych;
 19. lokalizację miejsc postojowych dla samochodów osobowych na terenie działki, w ilości minimum:
  • a) 1 stanowiska na każdych 5 zatrudnionych,
  • b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni usługowej budynku,
 20. minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek – 500m2.

PS. Tak gwoli poprawności warto też odnotować, że wspomniana uchwała XXI/297/16 nie jest jeszcze prawomocna. Stanie się to dopiero 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym wojewody.

Plac ogólnodostepny

Teren jest na tyle duży że można zmieścić tam kilka rzeczy tzn. parę elementów prostego placu zabaw, 2-3 elementy siłowni zewn, może niewielkie boisko. Do tego dodałbym przynajmniej jeden kort tenisowy i miejsce gdzie można potrenować z dzieciakami czyli typowa ścianka do odbijania. W razie możliwości finansowych gminy (albo w kolejnych latach) dodałbym ściankę wspinaczkową i skatepark. Zgadam sie z pawelkiem że trzeba patrzeć i myśleć o dorastającej młodzieży, którym ruch na świezym powietrzu jest dzisiaj bardziej niż potrzebny. Pozdrawiam i liczę na konstruktywne uwagi.

Kort tenisowy

Na profilu FB radnego też pojawiły się sugestie odnośnie kortu lub kortów do tenisa. Wstępnie wydaje się to interesująca propozycja, pytanie jednak jak to miałoby funkcjonować realnie odnośnie administracji, opłat itd. Być może terenem mógłby zarządzać np. GOSiR, tyle że zlokalizowanie kortów w tym miejscu to średnio zgadza się z, moim zdaniem chyba istotnym założeniem, aby teren był zdecydowanie otwarty i mógł "pomieścić" znacznie więcej osób niż jedynie kilku graczy. Natomiast klasyczna ścianka do odbijania - zdecydowanie popieram. Niedrogie w budowie i utrzymaniu, a ile frajdy i pożytku :)

Ścianka jest zdecydowanie

Ścianka jest zdecydowanie lepszym (bo tańszym i bardziej uniwersalnym) pomysłem. Jest dwustronna, więc może pełnić co najmniej 2 funkcje, można na niej organizować konkursy legalnego graffitti, które w wielu miejscach stanowią atrakcję oraz sposób na to by skanalizować artystyczne zapędy młodzieży.
Można na niej zrobić plenerową galerię, kino letnie i tysiąc innych ciekawych działań.

Ścianka i inne

Spośród pojawiających się propozycji jedne są sensowniejsze, inne mniej. Ponieważ łączna powierzchnia obu placyków wynosi 5.375 m2 to daje to szansę na przygotowanie sensownego i spójnego planu na przyszłość bo trudno zakładać, aby wszystko udało się zrobić od razu. Wiadomo, że chodzi o finanse. Skoro radny zbiera informacje z terenu to dobrze, gdyby przygotował jakąś ankietę i wpuścił ją w sieć oraz rozpropagował np. w szkole.

Patrząc na coraz aktywniejszą działalność biblioteki publicznej w kontekście eventów oraz cyklicznych działań na pewno warto wziąć pod uwagę to co pisze Arek tj. aby wytworzone miejsce sportu i rekreacji pozwalało także na to by skanalizować artystyczne zapędy młodzieży. ?

Mówiąc o mniej sensownych propozycjach mam na myśli głównie te, które generują duże nakłady w sensie utrzymania albo nie wpisują się w potrzeby demograficzne Dąbrówki i okolic.

Plac placem ale ponad 400 mieszkań to koszmar

Plac placem ale ponad 400 nowych mieszkań to koszmar, który niedługo stanie się faktem. Zobaczcie też co się dzieje w Dopiewcu. Rosną kolejne zagęszczone szeregowce pod lasem. Samochody stamtąd pojadą również w stronę szkoły i Poznańskiej. Cicha spokojna i kameralna Dąbrówka to już tylko wspomnienie. Najśmieszniejsze jest to, że ludzie nie chcą słyszeć o tym, że kupno mieszkania tutaj to wcale nie jest taki dobry pomysł jak pokazuje się w ofercie handlowej. A prawda jest taka, że ukisimy się tutaj jak ogórki w słoiku. Ciasno jest także w porannych pociągach ale dzięki Bogu, że one są. Placyk albo ryneczek to już tylko akt desperacji dla lepszego samopoczucia co niektórych. PS. Czy ktoś wie czy w Dąbrówce jakaś instytucja bada jakość powietrza?

Postaram się pozytywnie...

Rosną kolejne zagęszczone szeregowce pod lasem

W Pulsie Gminy pojawiła się informacja, że na terenie niedawno objętym mpzp (rejon Komornickiej) ma powstać docelowo 450 mieszkań. Zakładając średnio 3,5 osoby na lokal to wychodzi około półtora tysiąca mieszkańców.

Ta ilość i tak wypada blado wobec chłonności terenu w Dopiewcu, gdzie na powierzchni około 100 ha objętej miejscowym planem w 2003 roku (źródło) powstaje kolejne mega-osiedle. Brakuje wiarygodnych danych ale mówi się, że docelowo ten teren może pomieścić ponad dwadzieścia tysięcy ludzi (!!!). To oczywiście założenie teoretyczne, ale zważywszy na powierzchnię to wydaje się jednak realne.

Te tysiące mieszkańców przekładają się na konkretną liczbę samochodów - a wiadomo, że przelicznik samochodów na osobę na takiej miasto-wsi jaką jest Dąbrówka jest znacznie wyższy niż w mieście. Generalnie prawie wszędzie trzeba jechać autem - wiedzą o tym doskonale rodzice dzieci uczęszczajacych do przedszkoli, szkół i na zajęcia dodatkowe.

O ile dobrze pamiętam to jak w trakcie rozmów 7-8 lat temu, gdy podnosiłem temat, że w Dąbrówce za parę lat nie da się mieszkać, to ludzie pobłażliwie kiwali głowami. Od jakiegoś czasu nie poruszam już na forum tego tematu, bo jak nie spojrzeć to wnioski wychodzą zawsze pesymistyczne a wręcz defetystyczne. A ludzie przecież preferują pozytywne wiadomości a nie jakieś tam hejtowanie :)

Wszelkie moje obawy sprzed lat niestety szybko się materializują, o czym pisałem niedawno przy okazji wykrycia przez Selekt realnej liczby mieszkańców oscylującej w granicach 35.000. Trend rosnący utrzymuje się nadal, sprzedaż mieszkań ma się dobrze, kolejne jak widać powstają. Śmieszą mnie dywagacje na temat tego, że 100 mieszkań mniej lub więcej zmieni sytuację Dąbrówki. Dąbrówka nie jest jakimś wyizolowanym bytem - jest częścią gminy, w której są też inne miejscowości, są inne tereny objęte planami a przede wszystkim są tereny, na których już wydano oraz nadal wydaje się kolejne warunki zabudowy. Przez Dąbrówkę przebiega główna droga zbiorcza, która jest drogą powiatową. Od lat nie powstała żadna nowa droga, która realnie wyprowadzałaby jakiś ruch z danego miejsca. To oczywiście musi się skończyć źle, nie ma co tematu rozwijać. Często podnosi się temat niskiego ciśnienia wody, choć mało kto zauważa, że dopiero w tej kadencji w końcu ruszyła inwestycja budowy wodociągu z Joanki do Dopiewca.

Słucham czasem wypowiedzi "świeżaków", którzy mieszkają w gminie od roku, dwóch. Da się usłyszeć niezadowolenie, bo rzecz jasna stanie w korkach miłe nie jest. Do tego ciągły niedoczas, stres w pracy, kredyty we frankach etc. A skoro jest niezadowolenie, to trzeba znaleźć winnych. Tutaj sprawa jest prosta - winny jest wójt. Poprzedni, obecny, następny pewnie też będzie winny. Na szczęście to tylko część realnego obrazu. Przez te lata mieszkania w gminie poznałem naprawdę sporo osób, które mimo pojawiających się i będących do przewidzenia niedogodności, zachowują jasność umysłu i dobre samopoczucie. Koniec końców są osoby, wartości i rzeczy, które są dużo ważniejsze niż dodatkowe parę minut w drodze do pracy.

Osoby, które mają gotowe rozwiązania na poprawę sytuacji, mają prostą drogę do ich realizacji. Zamiast ciągle narzekać i marudzić można przecież brać sprawy w swoje ręce. Wystarczy przygotować jasną i klarowną koncepcję planowanych zmian, przekonać do nich większość, a w najbliższych wyborach wystartować i wygrać. Oczywiście zgodnie z założeniem, żeby wybrać takie stanowisko, gdzie zgodnie z kompetencjami da się określone zmiany wprowadzić.

Mając to wszystko na uwadze pozostaje w tych niezbyt optymistycznych prognozach rozwoju Dąbrówki doszukiwać się pozytywów. Takie też są tylko trzeba je umiec dostrzec.

PS. Jestem ciekaw czy ktokolwiek byłby dzisiaj w stanie zaproponować realne rozwiązanie inwestycyjne, które będzie w stanie uratować tę część gminy przed paraliżem samochodowym, spowodowanym przez serię niewłaściwych decyzji a bardziej przez niepodjęcie określonych działań w ostatnich 15 latach.

To NIESTETY będzie koszmar!

To NIESTETY będzie koszmar! Ciekawe czy ktoś kto wydaje zgody myśli o tym, że przepustowość dróg w tym miejscu jest ograniczona? Obawiam się, że nie. NIESTETY BARDZO dużo jak widać też po innych sprawach zmienia się tutaj na niekorzyść. Jak to mawiał jeden taki: 'świat byłby piękny, gdyby nie ludzie" i niestety coś w tym jest.

Korty w tym miejscu to totalny niewypał..

tak jak pisze pawełek, przestrzeń ta ma służyć jak największej ilości osób a korty tego nie oferują. Priorytetem powinno być stworzenie przestrzeni dla dorastających dzieci czyli np. boisko, bo te przy szkole jest przepełnione. Poza tym, z boiska mogliby korzystać również mieszkańcy w nieco bardziej zaawansowanym wieku :)
PS.
Totalne zakorkowanie Dąbrówki w godzinach szczytu to kwestia najdalej dwóch-trzech lat. Jedyny ratunek to budowa alternatywnej drogi (np. wzdłuż torów) ale radni najwidoczniej jeżdżą do pracy na 10 i wracają o 14 więc tego problemu nie zauważyli...

Skatepark

Może skate park? Jest taki świetny w Przeźmierowie i u nas również byłby dobrym rozwiązaniem.

Skatepark

Też uważam że skatepark to dobry pomysł w tym miejscu. Do tego jedno boisko do nogi a drugie do kosza i będzie rewelacja!

Dobry pomysł to boisko na

Dobry pomysł to boisko na którym można pokopać piłkę i boisko do koszykówki. Skate park może być dodatkowo..

Skatepark

Ja też jestem za skateparkiem. Nastolatki przynajmniej przestaną przesiadywać popołudniami a często i wieczorami na placach zabaw dla młodszych dzieci.

Droga wzdłuż torów?

@pawelek piszesz "Jestem ciekaw czy ktokolwiek byłby dzisiaj w stanie zaproponować realne rozwiązanie inwestycyjne" a co z drogą wzdłuż torów?

DWT...

Droga wzdłuż torów to hasło funkcjonujące w gminie od ponad 10 lat. DWT jest jak Yeti - wszyscy o nim słyszeli ale nikt go nie widział. W poprzednich kadencjach nic albo prawie nic nie zostało wykonane w tym zakresie, od zeszłego roku zaczęto starać się o własność terenu, po którym ta droga ma zostać zbudowana w jednym z etapów. W BIP jest informacja z 12 sierpnia br. o zgodzie starosty na decyzję ZRID (źródło).

Niestety ta droga nie powstanie zbyt prędko bo procesy decyzyjne zostały podjęte zbyt późno. Ponadto, o czym pisałem już wielokrotnie, DWT dla samej Dąbrówki nie będzie odciążeniem tylko dołoży samochodów przybywających z osiedla w Dopiewcu. Jeśli zastanawiać się nad strategicznymi decyzjami to prawdopodobnie trzeba byłoby się skłaniać raczej ku dodatkowej stacji PKP w Dopiewcu właśnie i wyprowadzenia ruchu stamtąd z pominięciem gęstej zabudowy w Dąbrówce.

Dlatego też zadałem to pytanie, czy ktokolwiek potrafi zaproponować takie rozwiązanie, które będzie realne w kontekście spraw własnościowych, projektowych oraz gminnych możliwości finansowych, a do tego powstanie jeszcze w jakimś sensownym czasie?

Podobnie jak powstała S11 i węzeł w Dąbrówce okazał się niesamowitym prezentem dla mieszkańców oraz deweloperów, tak ponownie szczęście się uśmiechnie do mieszkańców Konarzewa i Dopiewa, bo pojawi się wkrótce węzeł Konarzewo na drodze S5. Ale to nadal nie zmienia sytuacji tej części gminy, w której jest Dąbrówka. Co najwyżej za 2-3 lata mieszkańcy będą głośno zgłaszać niezadowolenie w związku ze znacznym wzrostem hałasu z obwodnicy.

dwt i węzeł Konarzewo

moim zdaniem węzeł w Konarzewie mocno odciąży ruch tranzytowy przez Dąbrówkę. Wystarczy spojrzeć dokąd jadą samochody jadące z węzła na S11 przez Dąbrówkę - do Dopiewa i Konarzewa właśnie. A ile ich jest to widać po zamknięciu szlabanu... Myślę że po otworzeniu nowego węzła w Dąbrówce będzie 20 -25 % mniej samochodów na Poznańskiej

Droga wzdłuz torów ale do Poznania

Gdyby tak powstała droga wzdłuż torów do Poznania? Wylatująca na przykład w Skórzewie? Ja akuat jeżdżę na trasie Dopiewiec - Komorniki i omijam Poznańską, ale owszem - jest tam maniana i jak cos sie nie zmiji to tu jakis bunt powstanie.

Konstruktywnie...

Byłoby miło, gdyby powstała fontanna w towarzystwie zieleni, choćby prosta, ławeczki, mały plac zabaw, pewnie boisko. Wydaje mi się, że powinien to być teren atrakcyjny dla wielu pokoleń i z różnych względów, dość uniwersalny. Na boisku można zrobić festyn, koncert lub kino letnie itp. Jeżeli ktoś ma starsze i młodsze dzieci może z młodszym pojść na plac zabaw, zerkając na starsze na boisku. Przy tym miło jest posiedzieć przy szumie wody w otoczeniu zieleni. Jestem pewien, że lody z parkingu przeniosłyby się tam wkrótce.
Przy okazji korków w Dąbrówce. Dobre rozwiązanie to prawdziwe ścieżki rowerowe. Na początek z Dąbrówki wzdłuż torów do Poznania z odnogą do Skórzewa. 10 km da się rowerem spokojnie przejechać w 30 minut. Zdrowiej, szybciej niż samochodem. W naszym klimacie praktycznie można jeździć cały rok (jeśli ścieżka będzie szeroka, bez kałuż i asfaltowa, by nie chlapać ubrań). To działa w Holandii, Finlandii, Szwecji, więc i u nas może. Przy tym jest tańsze niż budowa drogi (mniejsza powierzchnia, mniejsze łuki, możliwe większe spadki, cieńsza nawierzchnia). Alternatywnie więcej pociągów do Poznania. Do tego też już wielu się przekonało, a pociągi są raczej wypełnione.

k.m

Czytając Twoją wypowiedź dosłownie rozmarzyłam się. Fontanna, którą pamiętam z dzieciństwa znajdowała się w moim mieście w Ogródku Jordanowskim. Małe dzieci pluskały się w niej w upalne dni, dorośli moczyli nogi.... chciałoby się. Popieram również ideę prawdziwej scieżki rowerowej w strone Poznania, myślę,że chętnych do jazdy rowerem byłoby wielu, a jaki dobry przykład zdrowych nawyków dla dzieci!

Podpisuję się pod tymi pomysłami

Zarówno fontanna w otoczeniu zieleni jak i droga rowerowa wzdłuż torów (skoro droga dla samochodów póki co jest nierealna) to bardzo dobre pomysły!

Przetarg na zagospodarowanie działki 585/1

W budżecie jest na to ponad milion złotych (!) jednak zobaczymy, czy w postępowaniu ROA.271.2.2019 pojawią się jakieś oferty no i najważniejsze, czy cena będzie z kosmosu czy też zmieści się w kwocie. Szczegóły tutaj: link.

Otwarcie ofert 6.03.2019

Wpłynęło kilka ofert ale widać, że ceny wyższe niż kwota w budżecie (bip).

Umowa podpisana, czas realizacji 5 miesięcy

Wójt Gminy Dopiewo w dniu 16 kwietnia 2019 r. podpisał umowę na zagospodarowanie działki 585/1 przy ul. Komornickiej w Dąbrówce. Wykonawcą została firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62 – 404 Ciążeń. Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość inwestycji to 1.186 077,76 zł.

Źródło: link

Update

Od pewnego czasu miejsce rekreacji przy Komornickiej już działa. Jest to bodaj jedno z droższych zadań jeśli chodzi o "małą rekreację" w historii budżetu gminy, bo kosztowało ponad milion złotych. Pozostaje więc mieć nadzieję, że kosztująca milion monet inwestycja nie zostanie zniszczona przez wandali, a posadzone rośliny nie zostaną obsikane przez miejscowe pieski ? A jeśli chodzi o zwierzaki, to wg uchwalonego (choć jeszcze nieobowiązującego) regulaminu, nie mają one tam wstępu. Link do uchwały: https://bip.dopiewo.pl/?a=12903