Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Konsultacje w sprawie drogi Palędzie-Dąbrówka

Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Palędzie (przejazd kolejowy) – Dąbrówka (S11).

Zakres projektu obejmuje drogę powiatową na długości 1,8 km, na odcinku za przejazdem kolejowym Palędzie do włączenia drogi powiatowej do węzła Dąbrówka w ciągu S11 – Zachodniej Obwodnicy Poznania.

Podstawowe założenia projektowe zakładają następujące elementy:

  • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej konstrukcji jezdni,
  • odwodnienie drogi,
  • przebudowę skrzyżowań,
  • budowę zatok autobusowych,
  • uzupełnienie chodników i ścieżek rowerowych w zakresie niezbędnym umożliwiającym prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego z wykorzystaniem ciągów dróg wewnętrznych i osiedlowych, w tym budowę ścieżki rowerowej po stronie lewej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową- Komornicką do włączenia w istniejący układ zrealizowanego ronda w ramach ZOP w ciągu ul. Długiej.

W ramach prac uwzględnia się pozostawienie w większości istniejącej zieleni, a ewentualna wycinka drzew i krzewów związana byłaby z koniecznością usunięcia kolizji z planowanymi skrzyżowaniami i ciągami komunikacyjnymi.

Wychodząc naprzeciw wszystkim zainteresowanym, udostępniamy poniżej plany sytuacyjne przedmiotowego odcinka drogi. Wszelkie sugestie i uwagi można przekazywać do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu w terminie od 6 maja do 20 maja 2016 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej (liczy się data wpływu do ZDP) lub skrzynki mailowej na adres:

Informacja źródłowa:
http://zdp.poznan.pl/2016r-droga-2401p-na-odc-pale...

Dokumentacja PDF:
http://zdp.poznan.pl/wp-content/uploads/2016/05/Pl...

Rondo Poznańska/Malinowa

Okolice Biedronki w Dąbrówce

Rondo Poznańska/Komornicka/Lipowa

Rondo przy "zasypanym stawku"

Brawo

Widzę że planowane jest przejście z wyspą na wysokości Biedronki. W końcu!

Budowa ronda przed przejazdem kolejowym

wszystko super , tylko co ma dać budowa ronda przed przejazdem kolejowym skoro korki tworzą się przez zamknięty przejazd kolejowy a nie przez brak ronda ! .... jaka korzyść ma być z ronda ? .... szlaban zostanie zamknięty i korek jak był będzie ! ..... 3-ci pas ruchu od świateł by rozwiązał temat dla wszystkich mieszkających na Linea , Plewiska i tak muszą stać w korku na szlabanie ....

Rondo na rondzie

Jeśli przebudowa odbędzie się w oparciu o zaproponowany przez ZDP plan sytuacyjny, to od zjazdu z S11 do przejazdu kolejowego trzeba będzie pokonać - w zależności z którego kierunku się jedzie na ZOP - cztery albo pięć skrzyżowań typu rondo. Grubo :)

Widać z proponowanych rozwiązań ukłon dla włączających się z ulic prostopadłych do Poznańskiej. Znaczna poprawa jest także w zakresie ruchu pieszego.

Mimo, że na pierwszy rzut oka plan wydaje się interesujący to wydaje mi się, że ruch pojazdów ulegnie ogólnemu spowolnieniu, a tym samym przepustowość samej Poznańskiej nieco spadnie. Mając na uwadze stale rosnącą liczbę pojazdów nie wróży to dobrze na przyszłość a jakiejś realnej koncepcji nowej zbiorczej drogi nie widać. Trzeba pamiętać, że głównym spowalniaczem ruchu jest stale zamykany przejazd kolejowy stąd przydałoby się zasymulować przy okazji konsultacji jak to będzie wyglądało w sytuacji gdy auta potrafią zatrzymać się w bezruchu już na rogatkach Dąbrówki.

Z tego co już wiadomo to szykuje się "w końcu" budowa ul. Komornickiej na co niewątpliwie czekają obecni i przyszli mieszkańcy tamtych rejonów. Nie mam jednak złudzeń, że wjazd i wyjazd samochodem do/z Dąbrówki nie będzie należał do przyjemnych, mimo widocznych powyżej i ogólnie słusznych koncepcji.

Coż, takie są następstwa siły miastotwórczej. Pozostaje przesiąść się na rower/pociąg/deskorolkę a także czekać na zbudowanie park&ride :)

PS1. Mogą odetchnąć mieszkańcy ul. Topolowej bo o ile pamiętam pierwotnie zakładano wycinkę tamtejszego drzewostanu pod kątem budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

PS2. Jako rowerzysta nie mogę nie napisać, że cieszy mnie bardzo planowana ścieżka rowerowa w starej części Dąbrówki w stronę Zakrzewa (docelowo też Skórzewa przez "mały wiadukt") - co najważniejsze - zrobiona z asfaltu, a nie z kostki :)

Ogólnie rzecz biorąc oceniam planowane zmiany zdecydowanie na plus.

Zamknięcie Kolejowej

Zauważyłem także, że planuje się zamknąć wlot w ul. Kolejową tuż przy przejeździe kolejowym. Domyślam się, że ruch do/z dworca będzie kierowany nową drogą jako przedłużenie Malinowej, czyli będzie to fragment "mitycznej" drogi wzdłuż torów. Założenie skądinąd słuszne, bo ruch w okolicach Kolejowej na wysokości "pałacyku" generuje obecnie spore niebezpieczeństwo, zarówno dla pojazdów jak i pieszych.

Zazdrość

Z zazdrością patrzę na te rozwiązania... Mieszkam w Dąbrowie i my tu możemy sobie tylko pomarzyć a w międzyczasie zbudują nam kolejną linię 400KV.

Pachołki na Jaśminowej

Co ciekawe Jaśminowa będzie zaślepiona a pojawi się wjazd z Jaworowej. No i chodnik będzie przy Freszu :)

Zamiast przebudowywać

Zamiast przebudowywać zrobić nowe drogi. Ruch rozłoży się na dwa dukty.

Najpierw droga wzdłuż torów do małej obwodnicy Dąbrówki!

Przecież znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby odciążenie Dąbrówki poprzez wybudowanie drogi wzdłuż torów do tzw. małej obwodnicy Dąbrówki. Dzięki temu od razu ruch byłby płynniejszy a przyszła przebudowa omawianego odcinka nie byłaby aż tak uciążliwa dla mieszkańców.

DWT

Przecież znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby odciążenie Dąbrówki poprzez wybudowanie drogi wzdłuż torów do tzw. małej obwodnicy Dąbrówki.

To, o czym piszesz było kiedyś już rozważane. Problem jaki się rodzi to włączenie się w tzw. małą obwodnicę. Ze wględu na konkretny nasyp takie włączenie musiałoby się odbyć w znacznej odległości od torów. Narysowałem to niebieską linią metodą "palcem po mapie". Nie wspomnę o klasycznym problemie czyli o własności gruntów, które rzecz jasna nie należą do gminy - trzeba byłoby je wykupić a z tego co wiem, to ceny w tym rejonie są dość wysokie.

Swego czasu pojawiła się kolejna koncepcja, w sumie jeszcze mniej realna niż poprzednia... :) Mianowicie chodziłoby o przedłużenie Komornickiej i wpuszczenie jej bezpośrednio w pierwsze rondo przy S11. Narysowałem to pi razy oko na pomarańczowo. Ponownie: trzeba by się dogadać i kupić ziemię, dodatkowo mamy tam zabytkowy park, pomniki przyrody, bagienko itd.

Zatem wszystko to wydaje się dość futurystyczne. Od lat opowiadana koncepcja drogi wzdłuż torów zakłada, że miałaby ona docelowo sięgać planowanego centrum przesiadkowego przy ul. Grunwaldzkiej w Plewiskach. Pytanie podstawowe jakie się rodzi to kwestia dokąd zmierzają mieszkańcy w swoich samochodach? Czy zdecydowana większość kieruje się na ZOP czy jednak spory potok pojazdów skierowałby się w stronę Grunwaldzkiej właśnie i dalej w stronę centrum?

Zgodzę się z tym, że nieważne jak zaplanowana byłaby przebudowa Poznańskiej to nijak nie uda się dzięki temu rozwiązać problemu rosnącego ruchu pojazdów. Jedyna realna na dziś możliwość to budowa drogi wzdłuż torów w stronę Poznania. Niestety jak pokazuje ostatnie 15 lat jest to istna droga przez mękę.

DWT - łącznik z MOD

Ze wględu na konkretny nasyp takie włączenie musiałoby się odbyć w znacznej odległości od torów.

To opinia kogoś kompetentnego w temacie budowy dróg czy Twoje własne wnioski (a może jedno i drugie ;)? Dlaczego nie można zbudować łącznika również na nasypie? Tak na logikę powinno to skrócić wyrysowany przez Ciebie odcinek przynajmniej o połowę.

Nasyp

To opinia kogoś kompetentnego w temacie budowy dróg czy Twoje własne wnioski (a może jedno i drugie ;)?

Jedno i drugie, ale oczywiście nikt nie mówi że to niemożliwe. Pewnie w jakiejś gęsto zaludnionej chińskiej aglomeracji nie mieliby z tym większych problemów ;) Przypomnę skromnie tylko, że w gminie Dopiewo rocznie w budżecie zostaje raptem kilka milionów na inwestycje przy praktycznie maksymalnym możliwym zadłużeniu.

Nasyp

Mnie chodziło o właśnie aspekt ekonomiczny. Czy budowa nasypu jest droższa niż wykup gruntu?

Koszty

Czy budowa nasypu jest droższa niż wykup gruntu?

Wszystko zależy od projektu. Gdyby skrzyżowanie i dojazd do niego miały powstać na nasypie to i tak grunt należałoby zakupić, a w przypadku nasypu powierzchnia niezbędnego gruntu jest przecież większa niż powierzchnia drogi. Do tego odwodnienie itp.

Gdyby już szukać ekonomicznego rozwiązania to prościej DWT połączyć z drogą serwisową, która łączy rondo przy Celu i oczyszczalnię scieków.

No właśnie, biorąc pod uwagę

No właśnie, biorąc pod uwagę wariant ekonomiczny to aktualnie zaproponowane przebudowy bardzo nieznacznie poprawią przepustowość w Dąbrówce a może i nawet ją pogorszą a wiążą się przecież z jakimś (pytanie jakim?) konkretnym wydatkiem, który moim zdaniem lepiej byłoby przeznaczyć na budowę alternatywnej drogi, nawet jeśli trzeba by to odłożyć na za 2-3 lata, bo ludzi przybywa b.szybko i proponowana przebudowa nic nie pomoże...Wariant z połączeniem się z drogą serwisową, prowadzącą do ronda przy Cel'u też wygląda racjonalnie.

Oj przybywa

ludzi przybywa b.szybko i proponowana przebudowa nic nie pomoże

Z wczorajszego komentarza wynika, że Dąbrówka + Dopiewiec + Palędzie to już prawie 10 tysięcy ludzi, czyli mniej więcej tyle co samo Skórzewo. O ile dobrze pamiętam to nikt nie zakładał takiej dynamiki wzrostu a widać, że potencjał wzrostowy istnieje i będzie się materializował. Brak szybkich działań (niestety teraz już ratunkowych) spowoduje, że np. na zjeździe z S11 Poznań-Dąbrówka zacznie dochodzić do wypadków bo kolejka aut nie zmieści się na pasie zjazdowym.

Termin

A jaki jest realny termin zrobienia tego remontu? Którędy wówczas będziemy jeździć?

Pasy zieleni

Liczę cicho na to, że nie pojawią się setki wniosków o to aby budować chodniki i ścieżki rowerowe od strony Linei. Pierwotnie było takie założenie ale chodziło o to aby wykorzystać stosunkowo spokojne drogi wewnętrzne a pozostawić skromne bo skromne ale jednak istniejące pasy zieleni. Moim zdaniem nie warto dążyć do całkowitego zabetonowania Dąbrówki.

Droga wzdłuż torow

Droga wzdłuż torów jest bardziej potrzebna niz remont poznańskiej.
Dzięki tej drodze Dopiewiec, Paledzie i reszta omina zatłoczona Dąbrówkę.

Droga rowerowa

Przydało by się jeszcze pomyśleć o rowerzystach, osobna droga dla nich też by się przydała.

przystanek autobusowy

Mam wielką nadzieję, że zostaną przesunięte przystanki autobusowe. Przystanek autobusowy powinien być bliżej osiedla Linei w stronę Biedronki, gdyż odległość od przystanku Dąbrówka Las do Dąbrówka Parkowa jest bardzo mała, natomiast do Dąbrówka Kasztanowa bardzo długa - jakie powinny być parametry odległości?
Kiedy korzystam z komunikacji okazuje się, że 5 na 6 osób wysiadających, idzie w stronę Osiedla.

Lipowa i Majątkowa

Przy okazji remontu Poznańskiej warto odnotować, że gmina ogłosiła postępowanie przetargowe na remont Lipowej i Majątkowej w Dąbrówce wraz z odwodnieniem.

Link: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9117

To ja się zapytam ile osób

To ja się zapytam ile osób mieszka przy ul. Lipowej i Majątkowej + ile osób codziennie porusza się po tych ulicach vs ul. Kolejowa czy Komornicka? Jakimi kryteriami kierują się urzędnicy wybierając drogi do budowy?

Termin??

A orientuje się ktoś kiedy ta przebudowa ma ruszyć i ile potrwa?

Trudno powiedzieć

Na razie trwają konsultacje, mogą pojawić się jakieś zmiany i trzeba będzie uwzględnić je w projekcie. Bliższe informacje co do terminu oraz czasu trwana przebudowy będą znane jak ZDP ogłosi przetarg na wykonanie. Kiedy to nastąpi - trudno powiedzieć. Najlepiej pytać bezpośrednio w zarządzie dróg powiatowych.

Kryteria

@Marimoto pytasz co kieruje urzędnikami że robią akurat tę drogę? Odpowiem: sprawdź kto i gdzie mieszka.

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Wspólna Przestrzeń serdecznie zaprasza mieszkańców na oddolne konsultacje w sprawie przebudowy ul. Poznańskiej w Dąbrówce. Spotkanie odbędzie się w Dąbrówce: 17 maja br. (wtorek) w Przestrzeni Współpracy i Rozwoju PARKOVA przy ul. Lipowej 1, w godz. 19.00 – 21.00.

Głównym celem konsultacji będzie zebranie uwag dot. planowanej przebudowy. W spotkaniu wezmą m.in. udział eksperci, p. Joanna Gabiś (Stowarzyszenie Rowerowy Poznań) oraz p. Tomasz Talarczyk (Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo), specjalizujący się w zakresie towarzyszącej infrastruktury (standardy w zakresie budowy ścieżek rowerowych, chodników), jak również bezpieczeństwa ruchu drogowego (kwestia spowolnienia ruchu). Udział specjalistów umożliwi wypracowanie stosownych uwag do przedłożonego kilka dni temu projektu, które zostaną następnie przesłane na adres inwestora, czyli Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Konsultacje organizowane są w ramach projektu „Partycypacja plus”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

przebudowa...

dla mnie najistotniejsze na tę chwilę to:

1/ przewidywany termin tych " jasełek remontowych " ?

2/ tymczasowa organizacja ruchu od zjazdu z e-Ski do przejazdu kolejowego ?

bo jak znam życie i podejście urzędasów do kwestii konsultacji itp itd to nie sądzę by cokolwiek zrobili i zmienili skoro już coś sobie w urzędasowych łbach ubzdurali !

Program i materiały na konsultacje

ilość mieszkańców

Marimoto nie ilość mieszkańców a ilość dzieci i dorosłych idących jeżdżących rowerem do przedszkola /szkoły. Polecam raz w suchy dzień przejść się drogą żeby wiedzieć po co ta inwestycja. Kurz taki ze pieszych nie widać. Ps. Mieszkam przy kolejowej i uważam ze tamta inwestycja jest bardziej pilna. Tu jest jako takie utwardzenie i chodnik

Ok, w takim razie ja polecam

Ok, w takim razie ja polecam Tobie przejść się wzdłuż ul. Komornickiej i wtedy porównać sobie prędkość przejeżdżających samochodów i ilość kurzu tym spowodowana- nadal twierdzisz, że wybór Lipowej i Majątkowej był obiektywny?

Dzieje się w gminie

Do tematów drogowych w Dąbrówce nie można nie dołączyć kolejnego postępowania przetargowego, które dotyczy budowy ul. Kolejowej na odcinku od Fresza do stacji PKP.
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=9120

A pomyśleć, że zamiast tego mogliśmy mieć mini basenik przy szkole :P

Ok, a w takim razie ja również polecam

Ok, aw takim razie jak poprzednik polecam przejść się wzdłuż ul. Malinowej tu samochody jeżdżą ile producent da pod maską. Całe osiedle powite jest pyłem i kurzem. A gmina bogata, gdyż po każdym dużym deszczu ulica jest natychmiast prostowana aby móc dalej rozwijać prędkość.

Konsultacje cd.

Moje słowa uznania za uzyskanie dofinansowania przez stowarzyszenie oraz za rosnącą dynamikę miejsca nazwanego Parkova. Widać, że Dąbrówka potrzebowała i nadal potrzebuje więcej tego typu miejsc i inicjatyw. Wszystko jednak zależy od ludzi i jak widać, po wielu wielu latach zebrała się grupa osób, która chce i inwestuje swój czas w takie działania. Oby starczyło sił i zarażało do działania następnych :)

Przejdźmy jednak do meritum czyli omawianego w tym wątku zagadnienia związanego z propozycją ZDP odnośnie przebudowy Poznańskiej. Na wstępie i w dalszym rozwinięciu uwag sformułowanych przez stowarzyszenie widać jedną zasadniczą sprzeczność:

Celem przebudowy ww. drogi powinno być z jednej strony upłynnienie ruchu coraz większej liczby pojazdów, z drugiej skuteczne spowolnienie tego ruchu, ponieważ ul. Poznańska jest głównym traktem pośrodku błyskawicznie rozrastających się osiedli deweloperskich (dziś zamieszkałych przez ok. 6000 osób), a jednocześnie pełni funkcję kręgosłupa komunikacyjnego całej gminy Dopiewo. Te nie dające się pogodzić funkcje powinny zostać rozdzielone...

W mojej ocenie ZDP projektuje drogę zbiorczą, powiatową - a nie lokalną, dojazdową do osiedla. To taka podstawowa uwaga. Ta droga jest nadal główną arterią tranzytową dla dalszych niż Dąbrówka miejscowości, które także się rozwijają w sensie przyrostu ludności. Droga jest przecięta linią kolejową, są przejazdy, a pociągi jeżdżą jeden za drugim. Trudno mi sobie wyobrazić aby było realne coś takiego, że następuje spowolnienie ruchu przy jednoczesnym upłynnieniu tego ruchu. Parę lat temu pisałem gdzieś, że byłoby to wszystko możliwe tylko wtedy, gdyby przejazd zamknięto na amen - ale mimo zapowiedzi sprzed lat raczej na nic takiego się nie zanosi.

W istocie jeszcze większe spowolnienie ruchu na Poznańskiej będzie generować duże zagrożenia związane ze zjazdem z obwodnicy oraz zwyczajnie spowoduje kompletny paraliż komunikacyjny i to już nie tylko w godzinach szczytu. Trzeba pamiętać, że Poznańską jeźdżą autobusy publiczne i szkolne, które także stoją w tym samym korku.

Już zostało to jasno w tym wątku powiedziane, że potrzebna jest realna i wydajna alternatywa w transporcie wewnątrzgminnym. Bez tego nijak nie uda się na obecnych drogach zapewnić jednocześnie bezpieczeństwa ruchu samochodowego, pieszego, rowerowego plus płynność ruchu i ogólny komfort korzystania. Oczywiście nie zaszkodzi podeliberować na temat szczegółowych rozwiązań, ale jednoczesnego upłynnienia i spowolnienia ruchu na Poznańskiej - tylko dzięki jej przebudowie - to ja zwyczajnie nie widzę.

Aby się nie rozpisywać - bo swoje uwagi wysłałem już do ZDP - to zgodzę się wyraźnie co do postulatu aby maksymalnie "ułatwić" czy wręcz "przymusić" lokalesów w Dąbrówce do zaprzestania używania samochodów w zakresie dowożenia dzieci do szkoły czy przejażdżek po drobne zakupy. Można tego dokonać wieloma drogami, w tym sensownie projektując Poznańską, choć nie będzie odkrywcze jeśli powiem, że to siedzi mocno w głowie i potrzebna jest także (albo przede wszystkim) zmiana myślenia samych mieszkańców.

40 zamiast 70

Poprawiliśmy ostateczną wersję naszych uwag. Zniknęło "spowolnienie", a zastąpiło je "uspokojenie". Niby nic...

Doszliśmy do wniosku, że przecież nie chodzi o rzucanie przysłowiowych kłód pod nogi kierowcom. Sami jesteśmy kierowcami! ;) Nasi goście z "Rowerowego Poznania" proponowali likwidację projektowanych zatok autobusowych i nie zyskali poparcia. Większość uczestników konsultacji uznało, że to raczej kiepski pomysł w obecnych warunkach. Powiedziano więc "nie!" dla takiego spowolnienia.

Wszyscy natomiast, jak jeden mąż, zgodzili się, że Dąbrówka nie nadaje się do jazdy z prędkością 70 km/h! Należy w taki sposób zaprojektować nową Poznańską, aby obecnie dozwolone 40 km/h znaczyło także w praktyce... 40 km/h. Taka właśnie powinna być Poznańska po przebudowie. Nie 70 a 40!

A dlaczego 40? A może lepiej dla kogo 40?
- dla dzieci zmuszonych codziennie przekraczać Poznańską w drodze do/z szkoły;
- dla ludzi z ograniczeniami ruchowymi (zwykle wymienia się tu osoby starsze i niepełnosprawne, a przecież można też tu zaliczyć też kogoś, kto taszczy walizkę w drodze na pociąg czy opiekunkę pchającą dziecięcy wózek);
- dla kierowców włączających się w Poznańską z dróg poprzecznych
- dla wszystkich (jazda powyżej 40 km/h drastycznie zwiększa ryzyko śmierci pod kołami).

Czy po przebudowie grozi nam paraliż komunikacyjny na Poznańskiej?
Zapewne tak. Z powodu braku alternatywnego wyjazdu z Dąbrówki (brak Komornickiej i drogi wzdłuż torów). Z powodu zwyczajów komunikacyjnych (zaledwie około 15 % mieszkańców obszarów podmiejskich korzysta z komunikacji zbiorowej). Z powodu złych decyzji w przeszłości (np. brak ścieżki rowerowej w kierunku Skórzewa)...

przystanek Dąbrówka-Parkowa w stronę Palędzia

Nie rozumiem sensu zanegowania przesunięcia przystanku Dabrówka-Parkowa w stronę Osiedla, część osób porusza się komunikacją publiczną i zapewniam, że nie są to mieszkańcy starej Dąbrówki (od wielu lat korzystam z autobusów). Proszę ocenić odległość między przystankami - dojście jest naprawdę odległe. Jeśli nie zrobimy tego teraz przy budowie drogi, sprawa będzie nieaktualna - a dzieci jeżdżące do szkół również przybywa.

bezpieczeństwo

Wśród uczestników konsultacji pojawiły się wątpliwości co do lokalizacji wspomnianego przystanku na łuku drogi.

Rowerowy Poznań?

A ja mam pytanie. Dlaczego przy konsultacjach są brane pod uwagę propozycje "Rowerowego Poznania" Może lepiej by było pod uwagę wziąć propozycje "Rowerowego Dopiewa", jeżeli takie istnieje. Czy Poznań przy przebudowie ulic bierze pod uwagę interesy mieszkańców pod poznańskich gmin? Z tego co mówi i robi prezydent tego miasta to raczej nie.

...

Dlaczego przy konsultacjach są brane pod uwagę propozycje "Rowerowego Poznania"

Dlatego że mają sporą wiedzę i doświadczenie jak budować funkcjonalną i bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów?

Może lepiej by było pod uwagę wziąć propozycje "Rowerowego Dopiewa", jeżeli takie istnieje.

Jeżeli takie istnieje, to byłoby lepiej ;)

...

Nie uważam, że w Naszym przypadku doświadczenie jak budować funkcjonalną i bezpieczną infrastrukturę dla rowerzystów może na coś się przydać. Na przykładzie właśnie Poznania, który jest fatalnie zakorkowany, widać, że żadne rozwiązania dla kilkunastu rowerzystów w ciągu dnia przejeżdżających Poznańską przy co co najmniej kilkadziesiąt razy większej ilości samochodów nie powinny być brane pod uwagę. Ponieważ spowoduje to dalsze zmniejszenie przepustowości ulicy. Raczej dla rowerzystów, którzy w większości, w Naszej gminie jeżdżą w celach rekreacyjnych, powinny być utworzone bezpieczne drogi alternatywne a nie wprowadzanie na siłę ruchu rowerowego na ulice.

poszerzenie istniejącego pasa drogowego

Prosimy wnikliwiej zapoznać się z naszymi uwagami do projektu. Nie przewidują one w żadnym z punktów "wprowadzenia... ruchu rowerowego na ulice". Mówią natomiast o potrzebie poszerzenia istniejącego pasa drogowego (po wschodniej stronie Poznańskiej) celem zmieszczenia tam dodatkowej infrastruktury towarzyszącej (przede wszystkim chodników).

Rowerowa przesada

@black @wspolnaprzestrzen

Od dziecka jeżdżę na rowerze i kocham ten sport :) Co do grup rowerowych to w naszej gminie ich nie brakuje, jedne są bardziej formalne, inne mniej. Tutaj miejsce na reklamę: zapraszam entuzjastów MTB na grupę dopiewską Dopiewo MTB.

A teraz do rzeczy. Śledzę te ruchy poznańskie odnośnie wciskania tras rowerowych gdzie popadnie i mam wiele zastrzeżeń. Jestem zdecydowanie przeciwny zabieraniu kolejnych pasów drogi samochodom tylko po to, aby zrobić dobrze kilku osobom, które do końca nie potrafią się zachować na jezdni podczas jazdy rowerem. Co innego projekty takie jak Wartostrada (link) - tutaj pełne poparcie.

Przenosząc się na grunt Poznańskiej w Dąbrówce ponownie napiszę, że to jest droga powiatowa o znaczeniu tranzytowym. Nie powinno się na siłę upychać ścieżek rowerowych tylko dlatego, że teraz jest moda na rower. Obserwuję poważny problem, że w większości ludzie na takich ścieżkach kompletnie wyłączają rozum jeśli chodzi o bezpieczne poruszanie się. Pomijając już fakt, że jeżdżą bez kasków i nie patrzą w prawo i w lewo, to pędzą z prędkością światła - no bo przecież to jest droga rowerowa i oni tam rządzą. Ja także nie lubię jeździć wolno, prędkość 25 km/h na płaskim to absolutne minimum :) Dlatego też jeżdzę razem z samochodami, nigdy w życiu nie wjechałbym na żaden chodnik czy drogę rowerową, bo wiem co to znaczy zderzyć się z innym obiektem przy takiej prędkości.

Kolejny, dużo poważniejszy problem to nieprzygotowane dzieci na rowerach. Przede wszystkim brak kasku oraz opiekuna, jeśli rowerzysta jest poniżej 10 lat. Już tutaj widzę kompletną porażkę wychowawczą wielu rodziców. Dalej: zero przygotowania do jazdy. Brak sprawnego włączania się do ruchu. Brak znajomości podstawowych zasad ruchu. Brak przygotowania technicznego rowerów (sprawny napęd, hamulce, oświetlenie). Kolejny klasyk: przejeżdżanie na pasach (!). I tak dalej. Nie trzeba daleko szukać, patrz Puls Gminy TP 6/2016 str. 3 "Wypadek dziecka na rowerze w Lusówku" (link).

Uważam, że tworzenie krótkich i nie tworzących sensownego ciągu odcinków ścieżek rowerowych wzdłuż ruchliwych dróg, gdzie pełno jest rond, skrzyżowań, przejść dla pieszych, to proszenie się o kłopoty. Dodam jeszcze, że wielu tzw. rowerowych aktywistów postuluje swoje rozwiązania w przekonaniu, jakby w Polsce panował klimat śródziemnomorski - później tych aktywistów widzę od listopada do marca jak siedzą jednoosobowo w swoim aucie i zgodnie stoją w korku. Jednym słowem gruba przesada i brak rozsądku.

pawelek- 100% podpisuję się

pawelek- 100% podpisuję się pod Twoim postem. Jakie ścieżki rowerowe, jakie uspokojenie ruchu gdy samochodów przybywa z każdym miesiącem? Kosztem czego-zwiększonego smrodu spalin z samochodów stojących w jeszcze większych korkach?Jakoś w lesie rowerzystów widać bardzo rzadko ale Poznańską chcą przebudowywać... Bezwzględnie priorytetem dla Dąbrówki jest wyprowadzenie tranzytu poza obszar zabudowany poprzez wybudowanie alternatywnej drogi i dopiero wtedy przebudowa Poznańskiej wraz z uspokojeniem ruchu.

rowerzystka

Rozumiem Was doskonale, ale nie do końca macie rację. Rowerzystów jest kilku, bo nie ma którędy bezpiecznie jechać. Sama znam wiele osób z Dąbrówki, którzy chętnie jeździli by do pracy rowerem, gdyby było którędy. Ja mam szczęście, bo jadę ze Skórzewa, a tam już jest droga rowerowa wzdłuż Poznańskiej. Batorowską jadę ulicą, choć nie należy to do przyjemności, bo kierowcy gnają 70 km/h nie zachowując bezpiecznej odległości. A gdyby istniała odpowiednia infrastruktura rowerowa, przybyło by rowerzystów, a co za tym idzie, ubyło by samochodów i korki były by mniejsze. Uważam również, że gdyby drogi były bezpieczne, znacznie więcej dzieci jeździło by do szkoły rowerem. A tak - strach ich puszczać.
Zgodzę się jednak z tym, że zdarzają się rowerzyści idioci, królowie ddr, sama ich mijam zbyt wielu. Ale to tak jak z kierowcami - kretynów nie szanujących innych uczestników drogi nie brakuje.
P. S. Zimą też jeżdżę :)

Odpowiednia infrastruktura

A gdyby istniała odpowiednia infrastruktura rowerowa, przybyło by rowerzystów

To temat na odrębny wątek, zwłaszcza w zakresie organizowania transportu rowerowego dla całej gminy.

Tutaj piszemy o Poznańskiej w Dąbrówce i uważam za skrajnie nierozsądne aby wciskać na siłę trakty pieszo-rowerowe kosztem umniejszenia np. pasów zieleni albo samej jezdni. Priorytetem powinna być płynność przejazdu samochodów oraz zapewnienie bezpiecznych ciągów pieszych. Bezpieczeństwo np. dzieci jeżdzących rowerami do szkoły powinno być zapewnione dzięki sensownej, spokojnej komunikacji wewnątrz osiedla, co w mojej ocenie jest całkiem dobrze zrealizowane na osiedlu Linea. Gorzej z Nicklem, tam to wygląda jakby kolejne etapy rozwoju osiedla były projektowane zupełnie bez żadnej sensownej koncepcji na te sprawy.

Jeśli już mówić o bezpiecznej drodze rowerowej w stronę Poznania to starania powinny iść w stronę wydzielonego traktu poza sąsiedztwem dróg tranzytowych. Pytanie jednak, czy takie rozwiązanie jest w ogóle dzisiaj możliwe i na ile realne.

skrajnie nierozsądne

[...] uważam za skrajnie nierozsądne aby wciskać na siłę trakty pieszo-rowerowe kosztem umniejszenia np. pasów zieleni albo samej jezdni.

Pawełku, czy sugerujesz forumowiczom, że taki wydźwięk mają uwagi przyjęte na konsultacjach 17 maja w Parkovej?

Nie

czy sugerujesz forumowiczom, że taki wydźwięk mają uwagi przyjęte na konsultacjach 17 maja

Jestem pewien, że forumowicze umieją czytać :) ale odpowiem Ci na zadane pytanie: nie. Jak widać wyżej, do uwag stowarzyszenia odniosłem się raz w komentarzu z 19/05/2016 - 23:31 (chodziło o wyraźną sprzeczność między jednoczesnym upłynnieniem i spowolnieniem). Dalsze moje opinie odnoszą się do pozostałych widocznych tutaj komentarzy oraz ogólnie do niektórych rozwiązań proponowanych przez Rowerowy Poznań w samym mieście Poznaniu. Nie znam uwag Rowerowego Poznania odnośnie Poznańskiej w Dąbrówce. Tak samo nie wiem czy przedstawiciel tej organizacji, który brał udział w spotkaniu w Parkovej, zna w ogóle specyfikę naszej gminy w zakresie rowerowym.

Poznań

Dalsze moje opinie odnoszą się do pozostałych widocznych tutaj komentarzy oraz ogólnie do niektórych rozwiązań proponowanych przez Rowerowy Poznań w samym mieście Poznaniu. Nie znam uwag Rowerowego Poznania odnośnie Poznańskiej w Dąbrówce.

Z tego co mi wiadomo, Rowerowy Poznań nie złożył samodzielnie uwag do tego projektu. Jego przedstawiciele przyjechali do Dąbrówki, by zaopiniować projekt. Niektóre ich zalecenia spotkały się z uznaniem zebranych mieszkańców (np. standardy techniczne wymagane dla prawidłowego zaprojektowania ścieżek), inne przepadły (np. likwidacja projektowanych zatok autobusowych i lewoskrętów).

konsulatcje a projekt?

Dzis konsultacje ale kiedy projekt? ktos wie jak to zamierzaja realizowac?
co zrobia z ruchem na tej drodze - odcinek w starej Dąbrówce

ruch tymczasowy

ponawiam pytanie o ruch tymczasowy w trakcie " jasełek remontowych " bo nic w projekcie nie znalazłem a " konsultacje " jak zauważyłem nic o tym nie wspominają .... czy w trakcie remontu ulicy nastanie gminny Armagedon ?

Jutro wytną drzewa w Dąbrówce

Jutro zamierzają wyciąć wszystkie drzewa przy drodze???!!!!

Koniec dyskusji o Poznańskiej

Wg stowarzyszenia WP nastąpił już koniec dyskusji o kształcie Poznańskiej w Dąbrówce (link). W informacji autorstwa Tomasza Talarczyka czytamy, że projekt nadal nie spełnia wymogów, które były zgłaszane przez stowarzyszenie na etapie konsultacji:

W projekcie nadal nie ma chodników wzdłuż Poznańskiej, z wyjątkiem odcinka od przystanków przy Aurorze do skrzyżowania z ul. Kolejową przy sklepie „Fresh” oraz w starej Dąbrówce od skrzyżowania ulic Komornickiej i Lipowej (ma być rondo) do ul. Długiej (drogi na Zakrzewo – tam też będzie rondo). W nowej deweloperskiej części Dąbrówki ruch pieszy oraz rowerowy ma się odbywać po pieszo-jezdniach wzdłuż zabudowy szeregowej, gdzie po jednej stronie są wyjazdy z dziesiątek garaży, po drugiej prostopadle parkują dziesiątki samochodów. W szczególności wzdłuż kompleksu „Biedronki” chodnikiem ma pozostać środek ruchliwego parkingu. Projektantka i dyrektor ZDP stwierdzili, że w istniejącym pasie drogowym P2401 żeby powstał chodnik, trzeba by wyciąć drzewa. Chodnik mógłby być na części trawnika, który jest na gruncie należącym do inwestorów kompleksu „Biedronki”; to od ich zgody i inicjatywy władz Gminy Dopiewo zależy, czy powstanie.

Przy rondzie „Malinowa” zaplanowano skomplikowane przejście wokół trzech ćwiartek ronda, zamiast jednego. Aż do przystanków przy Aurorze nie ma chodnika, ani przejścia dla pieszych (poniżej zdjęcie tego odcinka). Ma zostać zlikwidowana jedyna sygnalizacja, ułatwiająca przejście, za to wszystkie przejścia mają mieć „azyle” – wysepki na środku jezdni. Zdaniem projektantki trzy ronda oraz wysepki kanalizujące skutecznie wyhamują ruch na Poznańskiej i światła są niepotrzebne. Zapewniła też, że uwzględniła zasady projektowania uniwersalnego, wymagane, aby inwestycja drogowa mogła być współfinansowana ze środków unijnych.

Budowa Poznańskiej ma ruszyć w 2018 roku. W momencie ogłoszenia postępowania przetargowego będzie znany ostateczny projekt tej inwestycji.

To kiedy to ruszy?

To kiedy to ruszy? W tej dekadzie? Proponuje tramwaj z Junikowa przez Poznańską do Palędzia i włączenie Dąbrówki do Poznania. I tal w 99,9% to tylko sypialnia Poznania

skandal

Widziałem plany przebudowy drogi w Dąbrówce. NIe mogłem uwierzyć że to prawda. Podstawowym problemem jest przejazd kolejowy,a tu ma być zrobione wszystko tylko nie to. Podstawowym zakresem prac powinno być zrobienie wiaduktu a dopiero przy tej okazji przebudowa drogi. Oczywiście w Polsce robi się jak zwykle prowizorkę i odwalanie gówna a ludziom wciska się potem kit że tak super jest zrobione wszystko i ludzie mają być jeszcze wdzięczni. Liczę na to że ta sytuacja zapoczątkuje w tym kraju stanowcze działania obywateli oraz odpowiednich służb. Jeżeli rozbudowa będzie przeprowadzona tylko w takiej formie, bez zrobienia wiaduktu sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury która sprawdzi czy nie zostały zmarnowane pieniądze przy robieniu takiej prowizorki.

Masz calkowita racje. Ale

Masz calkowita racje. Ale niestety wiadukt pewnie nie powstanie,bo mieszkancy Dabrowki znowu wsciekliby sie,ze wazniejszy jest wiadukt a nie chodniki zeby ich dzieci bezpiecznie lazily. Szczerze,to najlepiej Dabrowke wywalic do Poznania,moze byloby mniej narzekan,zlosci i awantur. Ps. Zapewne za chwile bede zzarty ze strony mieszkancow Dabrowki za swoje zdanie.

"w Polsce"

W Polsce to przede wszystkim każdy myśli, że zna się na wszystkim (a dookoła tylko debile).

Wiadukt w tym miejscu nie powstanie nigdy. Wielokrotnie pisano na tym forum, dlaczego - i nie chodzi tu o kasę. Chociaż o tym też warto by wspomnieć kometując ten "skandal", bo taki wiadukt to pewnie z 20-krotność kosztu planowanego remontu drogi...

Ale jakby co, daj znać, co powiedziała prokuratura.

re skandal

Gdzie Ty widzisz miejsce na wiadukt nad torami?
Tam raczej jest miejsce na kładkę dla pieszych.

Wiecie kiedy ul. Poznańska

Wiecie kiedy ul. Poznańska zrobi się bardziej przejezdna? Kiedy wszyscy "życzliwi" kierowcy na drodze z pierwszeństwem przestaną wpuszczać po kilka aut jednocześnie z podrzędnych ulic. Ludzie, jeździjcie normalnie, bo przecież macie pierwszeństwo!!! I jeśli będziecie się do niego stosować, to ruch będzie rozładowany, a i auta z podrzędnych ulic będą miały okazję włączyć się na główną ulicę. Niektórzy naprawdę przesadzają: korek, a oni jeszcze wpuszczają kolejne samochody, że cały sznur za nimi nadal stoi, co za absurd!!! Sami stwarzacie nam problem!!!

Zgadzam się w 100% z

Zgadzam się w 100% z przedmówcą. Codziennie wracam z Dopiewa gdzie korek potrafi sięgać do zakrętu w stronę Dopiewa. Gdy przejazd jest zamknięty, a wiemy, że często jest zamykany, to drogi podrzędnene mają okazję wyjechać.

światła

Bzdura oczywista. w ten sposób nikt nie skręci w podporządkowaną ani nie wyjedzie. Jedyne rozwiązania to sygnalizacja świetlna na każdej podporządkowanej drodze. W końcu Dąbrówka to małe miasto.

Tunel

Mam pomysł: skoro w Palędziu na ul.Poznanskiej nie ma możliwości zrobienia tunelu - brak miejsca, to może zrobić tunel w okolicach przejazdu na ulicy Leśnej w Palędziu? Tam jest sporo miejsca. I można połączyć z nowo budowaną drogą przy torach. Jest to rozwiazanie. Co o tym myślicie mieszkańcy Gminy i Radni? Proszę piszcie swoje pomysły. Z wielu pomysłów może uda się zrobić jakiś przejazd przez te tory.

HMM

Kolego, życzę Tobie by w momencie wyjazdu przez Ciebie z podporządkowanej , nikt Ciebie nie wpuścił bo ma pierszeństwo, poczekasz sobie 1h w godzinach szczytu na wyjazd z ulicy prowadzącej do swojej nory to może zrozumiesz dlaczego ludzie ustępują innym.

Ronda

Problem wjazdu z podporządkowanej w Dąbrówce mają rozwiązać ronda na poznańskiej.
Wpuścić pojazd w tej chwili można gdy ruch jest zatrzymany, podczas jazdy jest to wbrew przepisom i jest niebezpieczne.
Ludzie nie rozumieją że płynny ruch lepiej rozładowuje korki.
Grzeczność wobec stojących na podporządkowanej jest ok, lecz niektórzy myślą że samo podjechanie do skrzyżowania ma być powodem zatrzymania ruchu - to już jest przegięcie.

Tunel

temat tunelu/wiaduktu radziłbym wsadzić na półkę pt. Since Fiction. W stosunkowo bogatym Poznaniu ludzie od lat czekają na wiadukty (Naramowice, nadal Plewiska, Lechicka x2), a nam się marzy bezkolizyjny przejazd w naszej biednej gminie, w której nie ma na asfalt na niektórych osiedlach. Zejdźmy na ziemie :)

Do HMM

Nie chcesz czekać 1h na włączenie się do ruchu, to omijaj godziny szczytu. Macie wystarczająco czasu, by sprawnie wyjechać na główną ulice, gdy zamknięty jest przejazd kolejowy. Ale dziękuję za odzew, właśnie wyszedł na forum ten poziom kultury, który prezentuje się również na drogach włączających się do ruchu, haha. Nic dodać, nic ująć.

do McGregor

Ciekawa logika, chcesz zawieść dziecko do szkoły a chcesz ominąć godziny szczytu, napisz mu usprawiedliwienie, że będzie później bo korki i Sz.P. McGregorowi się spieszyło. Algo jeszcze lepiej, zawieź je o 5 rano przeciesz wtedy pusto na drodze a pod szkołą sobie poczeka te 2 godzinki.... Zastanów się czasem nad tym co piszesz.
Problemem nie jest to, że ludzie wpuszczają czy też nie ale to, że nie umieją jeździć. Gdyby zachowywali odpowiedni odstęp między samochodami a nie siedzieli na zderzaku to ruch byłby płynniejszy a ludzie z bocznych mogliby bez problemu się włączyć. Ale niestety większość kieroców tego nie potrafi i to bez znaczenia czy wpuszczających czy też nie. Pierwsi, żeby wpuścić zatrzymują się i tamują ruch, drudzy natomiast żyby tylko nie wpuścić sami ten ruch tamują.

Do McGregor

Rozumiem, że jak będziesz wracał do domu w godzinach szczytu i dwie nitki bedą zakorkowane, a auto przed Tobą bedzie chciało skręcić z głównej w lewo, to też chętnie poczekasz do najbliższego pociągu ;) I tak, sam puszczam czasami kierowców jak widzę, że na bocznej zbiera się całkiem spory korek. Oczywiście wcześniej spojrzę w lusterko i jak widzę, że dwa auta za mną jest luz, to nie ma sensu spowalniać ruchu bo i tak za chwile się podłącza. Jak nie, to nie widzę wielkiego problemu wpuszczenia jednego czy dwóch aut. Coś co w krajach, w których kierowcy zeszli trochę wcześniej z drzewa, nazywa się „na zamek”.

Do pjebs

Cyt. "zastanów się czasem nad tym co piszesz"... Bo chociażby w ostatnim zdaniu pierwsza i ostatnia fraza wykluczają się wzajemnie. Ale to nie zmienia faktu, że kierowcy, którzy są na drodze z pierwszeństwem powinni się do tego pierwszeństwa stosować!

Zatrzymywanie się i

Zatrzymywanie się i wpuszczanie kilku aut na raz to przesada ale pamiętajmy że uprzejmość rodzi uprzejmość i suwaczek jak najbardziej w tym przypadku się sprawdzi.

Rondo Poznańska/Malinowa

W ZDP pojawiło się postępowane przetargowe na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2401P.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2018-06-07, godzina: 10:00 (to się może zmienić). Termin wykonania robót budowlanych do dnia 31 października 2018 r. (to też się może zmienić).

Szczegóły:
http://www.zdp.powiat.poznan.pl/?a=1424

To rondo doprowadzi do

To rondo doprowadzi do zaczopowania ruchu w stronę Dopiewa na amen w przypadku zamknietych rogatek... Teraz korki na S11 w godzinach szczytu będą jeszcze dłuższe...

Wizja przebudowy oddala się?

Patrząc na obecne realia w zamówieniach publicznych oraz na sytuację na rynku budowlanym, to można mieć coraz większe obawy czy do zapowiadanej przebudowy Poznańskiej w ogóle dojdzie w najbliższym czasie.

Wg informacji w BIP ZDP w postępowaniu na przebudowę ronda Malinowa/Poznańska wpłynęła tylko jedna oferta i to niemal dwukrotnie (!) przekraczająca przewidziany budżet - na kwotę (uwaga) ponad 4 mln zł (źródło).

Tymczasem wczorajsza sytuacja w Dąbrówce:

Niestety w naszych realiach

Niestety w naszych realiach przepuszczanie ludzi na pasach jest niebezpieczne. Albo ktoś Tobie skasuje tył albo jadący z przeciwka czy obok na pasie skasuje pieszego.

jeżeli film jest Twój, to zgłoś to na policję

Debili trzeba eliminować.

Do nagrania należy dołączyć dokładny opis zdarzenia: datę, godzinę nagrania, miejscowość i ulicę lub numer drogi wraz z dokładnym określeniem miejsca (np. kilometr drogi z najbliższego słupka drogowego), a także numer rejestracyjny pojazdu którym dokonano wykroczenia. Tak, jak podczas każdego zgłoszenia na policję, należy także podać własne dane: imię, nazwisko, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy.

Postępowanie dot. ronda unieważnione

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) unieważnia postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

http://www.zdpp.bip.net.pl/?a=1446