Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Nowy wariant przebiegu 400kV

W dniu 26 kwietnia 2016r. podczas sesji Rady Gminy Tarnowa Podgórnego, Wójt Tadeusz Czajka zaprezentował radnym nową propozycje przebiegu linii 2x400kV. Dwie godziny później przedstawiciele IDS Energetyka i Enprom HVL przedstawili w gminie Rokietnica tą samą propozycję, roboczo nazwaną siódmym wariantem przebiegu linii 2x400kV Piła Krzewina-Plewiska - informuje na swoich stronach Kurier Gminny (link).

Mapka przebiegu pojawiła się na profilu FB wójta gminy Rokietnica (link).

Tak informuje wójt Rokietnicy Bartosz Derech:

Zapowiadane przez wykonawcę budowy linii 2X400kV spotkanie z radnymi, sołtysami i przedstawicielami stowarzyszeń było w rzeczywistości pierwszymi konsultacjami społecznymi. Przedstawiono nowy przebieg linii nazwany roboczo wariantem VII. W życiu jednak nie ma nic za darmo – zejście z planu budowy linii w Rogierówku, Kiekrzu, Rokietnicy, Bytkowie i Rostworowie oznacza problem dla mieszkańców Kobylnik, Napachania, Mrowina i Przybrody. Emocji było dużo i z pewnością to nie koniec. O wszystkich dalszych działaniach i spotkaniach będę na bieżąco informował.

10 maja 2016r. w Tarnowskich Termach odbędzie się spotkanie z wykonawcą linii 2x400kV z mieszkańcami, gdzie oficjalnie zostanie im zaprezentowana propozycja siódmego wariantu. Wójt Tadeusz Czajka zaprosił na to spotkanie i zaznaczył, że zamierza ochronić mieszkańców miejscowości Sady przed planowaną inwestycją.

Uff

Uff całe szczęście mam nadzieję że na takim przebiegu zakończy się ta cała szopka!

Plewiska Bis

Na profilu "Stowarzyszenia Dąbrowa" przeczytałem dziś coś takiego:

Na dzisiejszym zebraniu Stowarzyszenia Dąbrowa, Prezes Stowarzyszenia Mariusz Ostrowski zapoznał zebranych z przebiegiem spotkań jakie miały miejsce w tym miesiącu. Poinformował również o fakcie zjednoczenia się wszystkich Stowarzyszeń z Gminy Dopiewo i utworzeniu wspólnego frontu działań nakierowanych na zbieranie podpisów pod petycją do Ministra Energii. Celem petycji ma być zwrócenie uwagi na powrót do koncepcji budowy stacji przesyłowej- elektroenergetycznej PLEWISKA BIS. Powstanie takiej stacji mogłoby uchronić Gminę Dopiewo przed budową trzech linii najwyższych napięć 2x400Kv.

O trzech liniach 400kV pisałem swego czasu tutaj.

Fakt "zjednoczenia" się stowarzyszeń (o ile tak jest naprawdę) można ocenić pozytywnie choć oczywiste jest, że dzieje się to stanowczo za późno. Tym bardziej, że z płynących zewsząd informacji wynika, że ustalanie przebiegu przez wykonawcę IDS-BUD powoli dobiega końca.

A co dotyczy Plewiska Bis to trudno mi to połączyć z ewentualnym jakimkolwiek wpływem na nową inwestycję na planowanej linii 400kV z Piły Krzewina do Plewisk. Wcześniejsze koncepcje obejmowały bowiem nową stację zwaną właśnie "Plewiska Bis" (PLB) ale to nie wykluczało w żaden sposób nowych linii wychodzących z obecnie użytkowanej stacji w Plewiskach (PLE). Widać to na mapce z PSE, które mają to do siebie że często się zmieniają:

Generalnie patrząc na profil stowarzyszenia z Dąbrowy (link) to bije z niego ogólny chaos, co podkreślają sami mieszkańcy Dąbrowy w komentarzach. To taka jakaś dziwna tradycja w naszej gminie, że inicjatywy oddolne, obywatelskie zamiast iść frontem do mieszkańców to zamiast tego tworzą jakieś tajemnice i zagadki. Nie wiem czy to zamierzone, być może wynika to po prostu z formy działania w sposób niezorganizowany i szarpany.

Na w/w profilu napisano także dzisiaj:

Dzisiaj odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych Stowarzyszeń i oficjalne podpisanie petycji, której treść zostanie udostępniona dziś późnym wieczorem.

Może z treści petycji - jak się pojawi - będzie coś wiadomo więcej.

Petycja do ministra

Petycja w sprawie zmiany strategii inwestycyjnej w zakresie modernizacji polskiej sieci elektroenergetycznej w obszarze aglomeracji poznańskiej - skierowana do Ministra Energii.

[...] wnosimy o powrót do koncepcji budowy stacji elektroenergetycznej Plewiska BIS (PLB), co umożliwi połączenie stacji elektroenergetycznych Eisenhuttenstadt, Baczyna oraz Piła-Krzewina, poza granicami aglomeracji poznańskiej oraz połączenie stacji Plewiska ze stacją Plewiska BIS mostem energetycznym po istniejącej już linii 400 kV (Plewiska-Krajnik). [...] Budowa stacji Plewiska BIS umożliwi połączenie linii 400 kV z Eisenhuttenstadt, Baczyny oraz Piły-Krzewiny w polach - daleko poza aglomeracją poznańską, zapewni jednocześnie energię dla aglomeracji poznańskiej. Powrót do poprzedniej strategii inwestycyjnej spółek PSE pozwoli na uzyskanie rozwiązania równoważnego dla aktualnie proponowanego. [...] Nie sposób doszukać się powodów odstąpienia od koncepcji stacji Plewiska Bis i w konsekwencji koncentrowania aż trzech nowych linii w stacji Plewiska, gdy można zrealizować takie zadanie daleko, poza obszarem aglomeracji poznańskiej - właśnie w stacji Plewiska BIS. [...] Przy zastosowaniu takiego rozwiązania oddziaływanie zamierzeń inwestycyjnych opisanych w treści specustawy na teren gmin aglomeracji poznańskiej ulegnie minimalizacji. Wygaszone zostaną również powstałe na terenie podpoznańskich gmin protesty społeczne. W naszej ocenie, wynikającej z wcześniejszych planów inwestycyjnych PSE S.A., jedna linia 400 kV (która de facto już istnieje) łącząca stację Plewiska ze stacją Plewiska Bis będzie całkowicie wystarczająca dla rozwoju sieci PSE S.A.

Pod petycją podpisali się reprezentanci następujących stowarzyszeń:

  • Stowarzyszenie Dąbrowa
  • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dopiewo Dopiewo.pl
  • Stowarzyszenie Ekologiczna Wielkopolska
  • Stowarzyszenie Rokietnica.24.pl
  • Stowarzyszenie Ruczaj

Podtrzymuję to co pisałem wyżej, że ta petycja będzie miała w mojej ocenie pomijalny wpływ na planowaną przebudowę linii 2x400kV do Piły-Krzewina. Co zaś dotyczy kwestii wyprowadzenia energii jedną linią z Plewisk do Plewiska-Bis i tam rozwidlanie na kolejne linie WN to brak mi wiedzy, czy takie rozwiązanie jest możliwe oraz co było przyczyną rezygnacji z tej koncepcji parę lat temu. Niemniej przedstawiona idea odsunięcia "energetycznego huba" od aglomeracji wydaje się jak najbardziej słuszna i zasadna.

Dobrze, że w koncu

Dobrze, że w koncu doszło do konsensusu i został wypracowany wariant VII, który w przypadku Gm. Dopiewo pokrywa się chyba z wariantem nr 1, co najwazniejsze z tego co mówi PSE prawdopodobnie krajobraz Dąbrowy zostanie zachowany bo słupy nie beda kolorowe i migoczące a na dodatek rozbiorą istniejaca linie 220. Z drugiej strony dobrze że władze gminy i stowarzyszenia walczą o skablowanie linii w terenach zamieszkanych

podobno

Podobno w czerwcu ma sie odbyc spotkanie wojewody na którym beda przdstawiciele władz gmin, stowarzyszen PST- po to aby zaprojektowac ostatecznie przebieg trasy

Linia Piła-Plewiska wywołuje konflikty

O wypracowaniu siódmego wariantu oraz koncepcji Plewiska-Bis można poczytać w kolejnym artykule.

Link:
http://www.gloswielkopolski.pl/strefa-biznesu/a/li...

Wstawiam krótki fragment odnośnie tego dlaczego PSE zarzuciło koncepcję Plewiska-Bis:

- Tak zwana specustawa to nie jest droga, którą chcemy podążać - opowiada Miciński. - Stacja Plewiska Bis była brana pod uwagę jako element niezbędny do wyprowadzenia mocy z planowanej wówczas elektrowni atomowej w Klempiczu. Z tej koncepcji zrezygnowano. Co więcej stacja Plewiska Bis i tak musiałaby być połączona ze stacją Plewiska, więc linia Piła Krzewina - Plewiska i tak musiałaby powstać. Mówienie więc, że można do pomysłu wrócić to wprowadzanie ludzi w błąd - twierdzi przedstawiciel PSE.

Dodatkowo jeszcze link do czerwcowej Konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu:
https://youtu.be/JXQC-EyFkAg?t=6m55s

Pozostałe materiały z tej konferencji: link.

Raport Oddziaływania 400kV Piła Krzewina – Plewiska

Obwieszczenie wojewody z 12 lipca 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 11 lipca 2019 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., decyzji Nr 25/2019 (znak IR-III.747.52.2019.8) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla części inwestycji pn. Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewinia - Plewiska.

Link do PDF