Forum Gminy Dopiewo jest wyłączone, dostęp jedynie w celach archiwalnych. Dziękujemy, że byliście z nami ponad 12 lat :)

Spalanie śmieci - Straż Gminna - Art. 379

Witam, jak co roku pojawia się temat spalania śmieci nadal nie rozwiązany moim zdaniem w naszej gminie, dziś trafiłem na publikację na łamach:

http://www.lepszypoznan.pl/2015/11/05/sezon-grzewc...

gdzie przeczytałem, że straż miejska w Poznaniu:

Od kilku lat posiadamy upoważnienia wydane przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 379 Ustawy o ochronie środowiska i korzystamy z tego – wyjaśnia Przemysław Piwecki z poznańskiej Straży Miejskiej – strażnicy posiadają imienne upoważnienie do wejścia na teren nieruchomości i przeprowadzenia czynności kontrolnych, a odmowa poddania się kontroli jest przestępstwem. Reasumując mamy uprawnienia, sprawdzamy, są zalecenia i kary.

odnalazłem szybko wspomniany artykuł:
http://www.arslege.pl/czynnosci-kontrolne/k67/a13760/

gdzie mamy:

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Pytanie moje brzmi, czy nasza straż gminna ma takie uprawnienia nadane przez Wójta?

Czy mając takie uprawnienia wykonuje stosowne czynności w kwestii spalania śmieci? Patrząc w statystyki w Pulsie Gminny NIE:

Straż Gminna
Ogółem w październiku zrealizowano 319 interwencji:
Kontrole porządkowe – 63
Kontrole bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych oraz miejscach zagrożeń – 93
Interwencje związane ze zwierzętami – 39
Kontrole związane z ruchem drogowym – 79
Inne interwencje – 45 (konwoje dokumentacji, kontrole dzikich wysypisk śmieci, kontrole podłączeń do kanalizacji)

Gdzie są interwencje związane ze spalaniem śmieci??

Czy ktoś może mnie nakierować jak tą sprawę można poruszyć formalnie, tzn. zachęcić Wójta, aby nadał stosowne uprawnienia strażnikom gminnym, a Ci żeby skupili się w najbliższych 2-3 miesiącach na interwencjach związanych ze spalaniem śmieci!? Link do archiwum: http://www.mojedopiewo.pl/forum/sprawy-lokalne/spa...

To jest też kwestia tego że

To jest też kwestia tego że każdy chce mieć w domu kominek/kozę i nią stwarzać atmosferę/dogrzewać dom. Problem tylko że jeśli proces spalania drewna zachodzi niewłaściwie to strasznie śmierdzi. Najczęściej jest to spowodowane tym że do procesu spalania dochodzi za mało tlenu (chcemy mieć zbyt szczelne domy) i drewno jest nieodpowiednie np. mokre (drewno aby dobrze się spalało i nie śmierdziało podczas spalania należy sezonować dwa lata...) Ludzie kupują świeże drewno na jesień i tym palą a to po prostu śmierdzi...

Straż Gminna

Wydaje mi się, że problem spalania śmieci jest na tyle istotny, że Straż Gminna powinna na łamach mediów oficjalnych poinformować czy, w jaki sposób i z jakim efektem zajmuje się tym tematem. Przy okazji powinna ukazać się informacja co powinien zrobić mieszkaniec jeśli widzi, że z komina sąsiada wydobywa się gęsty dym zupełnie nieprzypominający efektu spalania drewna czy węgla.

tyle tylko, że ...

tyle tylko, że ... wspominany art. 379 Ustawy o ochronie środowiska w pkt. 3 ust 1 ogranicza kontrolę na tzw. " pozostałych terenach " czytaj - posesjach mieszkalnych, czyli naszych domach, mieszkaniach od 6,00 do 22,00, a po 22,00 " hulaj dusza piekła nie ma " ludzie palą w piecach czym chcą i co mają pod ręką i na nic rzesza strażników z upoważnieniami skoro nic nie poradzą a co gorsza nie pracują o tej porze :)